Tekniska anvisningar

När kommunikationsnät byggs är det viktigt att de byggs på ett korrekt sätt. Därför finns det tekniska standarder för att säkerställa att arbetet går rätt till.

Utbyggnad av kommunikationsnät inom dunderNET ska utföras enligt branschgemensamma standarder som kompletteras av Gällivare kommuns egna tekniska krav och anvisningar.


Robust fiber

Branschgemensamma standarder för anläggande av fibernät. Anvisningarna förvaltas genom braschsamarbetet Robust fiber. För denna standard finns även certifiering för företagen verksamma i branschen.

Klicka här för att se aktuella dokument på Robust fibers hemsida.


Robust digital infrastruktur

Anvisningar och vägledning framtagen av Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF). Dessa anvisningar kompletterar Robust fiber i områden såsom fastighetsnät, radionät, IoT m.m.

Klicka här för att se aktuella dokument på SSNFs hemsida.


Gällivare kommuns anvisningar

Gällivare kommun har även egna tekniska anvisningar för hur dunderNETs infrastruktur ska byggas. Dessa anvisningar kompletterar Robust fiber och Robust digital infrastruktur med mer tekniska detaljer och inkluderar även kommun gemensamma anvisningar som inte enbart omfattar dunderNETs infrastruktur.

Anvisningar för dunderNETs infrastruktur återfinns i dokumentsamlingen.

Klicka här för att komma till kommunens gemensamma projekteringsanvisningar.