Gräva själv

Anvisningar för att markförlägga fiberkanalisation på den egna fastigheten.

Denna anvisning sammanfattar av moment från både Gällivare kommuns egna tekniska anvisningar och anvisningar för robust fiber (ARF), som avser grävning av servisledning för fiber inne på den egna fastigheten.

 


Innan du börjar gräva

Kontakta fiberenheten

Fiberenheten tillhandahåller uppgifter om var närmaste avlämningspunkt finns. Om avlämningspunkten ej är synlig ovan jord kan fiberenheten vid behov skicka ut någon, som på plats kan visa var avlämingspunkten finns. Fiberenheten tillhandahåller även material som behövs.

 

Ledningskollen

När ni ska gräva är det bra att veta vad som finns i marken sedan tidigare. På ledningskollen kan ni kostnadsfritt begära ledningsanvisningar. En tekniker från ledningskollen är ut och markerar de ledningar som finns i marken för att ni ska kunna undvika kabelskador och de kostnader som en avgrävd kabel kan medföra.

Klicka här för att läsa mer.

 


Vad ska grävas ner?

I schaktet ska det läggas ner följande:

 • Optorör
 • Söktråd
 • Markeringsband (grönt, märkt OPTO-kabel)

 


Hur gör vi?

Optoröret grävs ner tillsammans med söktråden. Optoröret och söktråden vilar på en ledningsbädd av fin sand eller jord och täcks över med 10-20 cm kringfyllnad.

Ovanpå kringfyllnaden läggs markeringsbandet som ska förhindra att någon råkar gräva av optoröret eller söktråden. Stora stenar plockas bort från de uppgrävda jordmassorna och resten används som återfyllning.

Grävning utförs från dunderNETs avlämningspunkt till husets anslutningspunkt.

 

Avlämningspunkt

I nyanlagda områden finns vanligtvis avlämnat en slinga med optorör, söktråd och markeringsband vid tomtgränsen (antingen fast på en stakkäpp eller nedgrävt). Detta är avlämningspunkten.

I områden där det görs efteranslutningar i ett befintligt bostadsområde kan det istället vara tal om att ansluta sig till ett förbipasserande fiberstråk t.ex. i intilliggande gata. För att komma igång med anslutningen måste detta stråk grävas fram. Därefter kontaktas fiberenheten och en tekniker kommer ut på plats. Tekninern skarvar ihop ett ledigt rör i gatan med det rör som ska grävas ner fram till huset.

 

Anslutningspunkten

Grävningen avslutas vid en anslutningspunkt på husfasaden. Då anslutningspunkten behöver vara åtkommlig utifrån finns två vanliga alternativ.

 1. Fasadbox: Rör, söktråd och markeringsband grävs fram till en plats på fasaden där en fasadboxen ska monteras. På insidan mittemot fasadboxen ska sen en konverter monteras. Rör, söktråd och markeringsband lämnas med minst 2 meter sling ovanför markytan mot väggen.
 2. Fasadmätarskåp: I nybyggda hus monteras vanligtvis ingen fasadbox. Istället ansluts rör och söktråd till husets fasadmätarskåp. I nyare fasadmätarskåp finns det ofta ett litet innerskåp med plats för ett fiberuttag. Det behöver även finnas ett rör framdraget till en mediacentral inne i huset, eller en annan punkt där konvertern kan monteras.

Exempel på intag till hus.Källa: Anvisningar för robust fiber, Bilaga 2 Robusta nät, kapitel 2.3.4

Bildtext: Genomskärning som visar ungefär hur anslutingen till fastigheten ser ut. Källa: anvisningar för robust fiber.

 

Täta rör under hela arbetet

Det rör som grävs ner ska vara ändtätat (med en ändplugg som är anpassad till röret) under hela arbetet. Om vatten tränger in i röret kan det både försvåra utblåsning av fiber och orsaka skador på rör och fiberkablage vid tjälbildning.

 

Ledningsbädd och kringfyllnad

Ledningsbädd och kringfyllnadsmaterial ska bestå av natursand alternativt stenmjöl med kornstorlek 0–18 mm. Grövre material riskerar att orsaka skador på rör och kablar i samband med tjälbildning eller packning av materialet.

 

Fyllningshöjd

Fyllningshöjden är höjden mellan markytan och överkanten på rör och söktråd.

Minsta tillåtna fyllningshöjd:

 • Tomtmark intill bostadshus: 30 cm
 • Orörd mark (ej åkermark): 45 cm
 • Åkermark: 75 cm

Schaktdjupet bör vara minst 10 cm djupare än fyllningshöjden. Fler fyllningshöjder återfinns i anvisningar för Robust fiber.

Exempel på fyllnadshöjd.Källa: Anvisningar för robust fiber, Bilaga 2 Robusta nät, kapitel 2.3.3

Bildtext: Kabelschakt i genomskärning som visar hur fyllningshöjden ska beräknas. Källa: anvisningar för robust fiber.

 

Böjradie på mikroröret

Eftersom fiberkabeln ska kunna blåsas ut en längre sträcka, är det viktigt att det inte förekommer skarpa böjar på mikroröret. Skarpa böjar kan även orsaka veck och spricko på röret eller skada fiberkabeln t.ex. i samband med tjäle.

Minsta böjradie 20 gånger diametern:

 • Rör med diameter 7 mm: 14 cm
 • Rör med diameter 14 mm: 28 cm
 • Rör med diameter 16 mm: 32 cm

 


När röret är i marken, kontakta fiberenheten!

När rör, söktråd och markeringsband finns framdraget från dunderNETs avlämningspunkt vid tomtgränsen, till husets anslutningspunkt kontaktar fastighetsägaren återigen fiberenheten..

Fiberenheten beställer montering och inkoppling från en eller flera entreprenörer.

 

Arbeten inne hos kunden

En tekniker bokar in en tid för ett hembesök med kunden.

 • Montering konverter.
 • Kabeldragning från anslutningspunkten till konverter.

 

Arbeten som görs utomhus

 • Montering av anslutningspunkt.
  • Alternativ 1: Fasadbox och kabelskydd.
  • Alternativ 2: Fiberuttag i befintligt fasadmätarskåp.
 • Utblåsning av fiber (från kopplingspunkt i nätet, till anslutningspunkten).
 • Svetsning av kabeländar och -skarvar.
 • Rengöring och inkoppling av kontakter.

 


Driftsättning

Om området redan är driftsatt och utbyggt sen tidigare driftsätts anslutningen, så snart alla arbeten är klarrapporterade och dokumentation är överlämnad från entreprenören till fiberenheten.

Om nätet i området inte är färdigt och driftsatt, driftsätts anslutningen tillsammans med övriga anslutningar i området.