Hastighetsbegränsningar i Hakkas

För tillfället råder det störningar för samtliga kunder i Hakkas. Störningarna medför bl.a. begränsningar i hastigheten för Internet-tjänster. 

Begränsningen beror av någon störning i förbindelsen ut till Hakkas eller i den stadsnätsutrustningen som ska kommunicera med kundernas utrustning samt stadsnätets servrar.


Uppdatering:

Felet är nu åtgärdat.

2020-03-10 12:54:33