Planerat avbrott: Östra Karhakka

Måndagen 30/3 kl 15-18 genomförs ett driftavbrott som berör kunder på Östra Karhakka.

Avbrottstiden för respektive enskild kundanslutning kommer sannolikt bli kortare, än den aviserade tiden för avbrottet.

Kunder på följande gator berörs:

  • Kyrkstugugatan
  • Lasarettsgatan
  • Myrviksgatan
  • Parkgatan
  • Sjötorgsgatan
  • Strömgatan
  • Vassaragatan
  • Ågatan

Senast uppdaterad: 2020-03-20 12:32:26