Bryggeribacken

Nya Bryggeribacken är nu driftsatt. Färdigställda anslutningar är nu redo för aktivering.

Fiber till det nya bostadsområdet Bryggeribacken är driftsatt. Färdiga anslutningar i området är nu redo att börja använda och tillkommande fastigheter driftsätts löpande när anslutningarna färdigställs. 

Berörda adresser och gator:

  • Maltvägen

Avtal för markupplåtelse behöver tecknas.

Alla som ansluter sin fastighet till dunderNET måste teckna avtal för markupplåtelse.

Läs mer här.

Obs! Det måste finnas ett signerat markupplåtelseavtal för att kunna börja använda sin anslutning.


Kontrollera anslutningen

För att säkerställa att allt kopplats in rätt och att dunderNET kan få kontakt med konvertrarna hos alla kunderna, uppmanas alla i området att starta sina konvertrar och låta dem stå på några dagar.

Om allt fungerar korrekt ska första lampan börja lysa med fast grönt sken inom 1 minut från uppstart. Vid fel kontakta dunderNET.

Obs! Alla fel med problem, störningar och avbrott på tjänsterna felanmäls till tjänsteleverantörerna.


Börja använd anslutningen

Klicka här för att hitta information om att komma igång.