Domherrevägen & Snöfallsgatan är anslutna till dunderNET

Nya anslutningar på Repisvaara är nu driftsatta. 

På följande adresser är driftsatta allt är färdigt för att börja använda fiberanslutningen:
Domherrevägen 1, 2, 3, 4, 6 & 8
Snöfallsgatan 2 & 4 

Du som har skickat in aktiveringsblanketten i förväg har redan fått anslutningen aktiverad. Om du vill aktivera, fyll i den blankett "Aktivering av passiv fiberanslutning" som du har fått av TOP bostäder och lämna in den på kommunhuset i receptionen, alternativt posta den till oss. Klicka här för mer information om aktivering. När anslutningen är aktiverad kan du beställa tjänst. Klicka här för mer information.