Hakkas

Nu är anslutningarna i Hakkas driftsatta. Kunder kan nu aktivera sina anslutningar och därefter börja beställa tjänster, från en tjänsteleverantör. Lättast görs aktivering med BankID via dunderNETs e-tjänst.

Anslutningarna i Hakkas har nu tagits i drift. Driftsättningen innebär att utrustningen som är installerad hos kunderna nu har kontakt med dunderNET och kan börja användas. När kunderna aktiverat sin anslutning blir det möjligt för tjänsteleverantörerna att leverera tjänster till kundernas konverter. Aktivering görs enklast med BankID.

Entreprenaden i området pågår ännu. Återstående arbeten i Sangervaara samt återställning för hela området återupptas barmarksäsongen 2020.


Komma igång

Mer information om hur ni kommer igång med er anslutning?

Klicka här.