Muorjevaara

Nu är anslutningarna i Muorjevaara driftsatta. Kunder kan nu aktivera sina anslutningar och därefter börja beställa tjänster, från en tjänsteleverantör. Lättast görs aktivering med BankID via dunderNETs e-tjänst.

Anslutningarna i Muorjevaara är driftsatta sen några veckor. Vid driftsättning fick inte utrustningen hos ett flera kunder kontakt med stadsnätet. Felsökning och åtgärdsarbete pågår. Kunderna kan nu börja aktivera sina anslutningar. När kunderna aktiverat sin anslutning blir det möjligt för tjänsteleverantörerna att leverera tjänster till kundernas konverter. Aktivering görs enklast med BankID.

Det återstår ännu en del återställning (i huvudsak grönytor). Då det ej gått att få tag i mat- och anläggningsjord, har resterande återställningar fått skjutas fram till barmarksperioden 2020.


Komma igång

Mer information om hur ni kommer igång med er anslutning?

Klicka här.