Enen

Nu är de nya anslutningarna i Enens nyrenoverade lägenheter driftsatta.

Anslutningarna är nu färdiga att börja använda.

Anslutningar där lägenhetsinnehavare redan på förhand har tecknat nätabonnemang, kommer att aktiveras under eftermiddagen. Det kan ta upp till en arbetsdag efter aktivering innan tjänsteleverantörerna kan lägga på tjänst på anslutningen.

Berörda adresser och gator:

  • Hantverkaregatan 9

Gäller om-/nybyggda lägenheter som försetts med stadsnätsanslutningar.


Kontrollera anslutningen

För att säkerställa att allt kopplats in rätt och att konvertrarna hos alla kunderna har kontakt med dunderNET, uppmanas alla i området att starta sina konvertrar och låta dem stå på några dagar.

Om allt fungerar korrekt ska första lampan börja lysa med fast grönt sken inom 1 minut från uppstart.

Om första lampan lyser rött, kontakta Fiberenheten!

Obs! Alla fel med problem, störningar och avbrott på tjänsterna felanmäls till tjänsteleverantörerna.


Börja använd anslutningen

Klicka här för att hitta information om att komma igång.