Fjällnäs

Nu är anslutningarna i Fjällnäs driftsatta och det är möljligt att börja använda anslutningarna.

Klicka här för att hitta information om hur du gör för att börja använda fiberanslutningen.


Starta konvertern och kontrollera att konvertern lyser grönt. Låt gärna konvertern stå på även om ni inte ska använda den så att dunderNET kan testa att anslutningen fungerar korrekt. Om din konverter endast lyser rött saknar konvertern kontakt med nätet. Du kan då felanmäla detta till dunderNET.

Obs! Eventuella fel på fiberkabeln fram till fastigheten är i värsta fall inte möjligt att åtgärda förrän under juni månad.


Inom delprojektet Fjällnäs ingår följande gator och enskilda fastigheter:

  • Andra Sidanvägen 2
  • Bryggerivägen
  • Fjällnäsgränd
  • Odlingsvägen
  • Söderåsvägen