Hasseln

Nu är fiberanslutningarna, i Topbostäders nya flerfamiljshus på kvarteret Hasseln, driftsatta.

Driftsättningen omfattar de nybyggda flerfamiljshusen på Hasseln 13.

Berörda adresser och gator:

  • Malmbergsvägen 14 & 16
  • Parkgatan 2 & 4

Kontrollera anslutningen

För att säkerställa att allt kopplats in rätt och att Fiberenheten kan få kontakt med konvertrarna hos alla kunderna, uppmanas alla i området att starta sina konvertrar och låta dem stå på några dagar.

Om allt fungerar korrekt ska första lampan börja lysa med fast grönt sken inom 1 minut från uppstart. Vid rött sken kontakta Fiberenheten.

Obs! Alla fel med problem, störningar och avbrott på tjänsterna felanmäls till tjänsteleverantörerna.


Börja använd anslutningen

Klicka här för att hitta information om att komma igång.