Markitta

Nu är anslutningarna i Markitta, Björkudden, Valtio och Kilvokielien driftsatta.

Anslutningar inom återstående byar i entreprenaden Nilivaara (byggstart 2020) är nu driftsatta. Kunderna kan nu börja teckna nätabonnemang för att komma igång med sina anslutningar.

Berörda adresser och gator:

  • Björkudden
  • Kilvokielinen
  • Markitta
  • Valtion

Klicka här för att läsa mer om delprojektet.


Kontrollera anslutningen

För att säkerställa att allt kopplats in rätt och att konvertrarna hos alla kunderna har kontakt med dunderNET, uppmanas alla i området att starta sina konvertrar och låta dem stå på några dagar.

Om allt fungerar korrekt ska första lampan börja lysa med fast grönt sken inom 1 minut från uppstart.

Om första lampan lyser rött, kontakta Fiberenheten!

Obs! Alla fel med problem, störningar och avbrott på tjänsterna felanmäls till tjänsteleverantörerna.


Börja använd anslutningen

Klicka här för att hitta information om att komma igång.