Nattavaara

Nu är anslutningarna i Nattavaara station driftsatta.

Nattavaara har byggts ut inom entreprenaden "Norra vassara 2019". Övriga delområden inom entreprenaden driftsätts separat.

Berörda områden:

  • Nattavaara station

Klicka här för att läsa mer om delprojektet.


Kontrollera anslutningen

För att säkerställa att allt kopplats in rätt och att konvertrarna hos alla kunderna har kontakt med dunderNET, uppmanas alla i området att starta sina konvertrar och låta dem stå på några dagar.

Om allt fungerar korrekt ska första lampan börja lysa med fast grönt sken inom 1 minut från uppstart.

Om första lampan lyser rött, kontakta Fiberenheten!

Obs! Alla fel med problem, störningar och avbrott på tjänsterna felanmäls till tjänsteleverantörerna.


Börja använd anslutningen

Klicka här för att hitta information om att komma igång.