Norra Vassara

Nu är fibernätet längs Kraftstationsvägen och Sandviksvägen taget i drift. Det är nu möjligt att börja använda anslutningarna i området.

Fibernätet i Norra Vassara är nu taget i drift. Enstaka anslutningar kan dock kvarstå mindre arbeten, men detta är inget som är ett hinder för driftsättningen.

Berörda adresser och gator:

  • Kraftstationsvägen
  • Sandviksvägen

Klicka här för att läsa mer om delprojektet.


Kontrollera anslutningen

För att säkerställa att allt kopplats in rätt och att dunderNET kan få kontakt med konvertrarna hos alla kunderna, uppmanas alla i området att starta sina konvertrar och låta dem stå på några dagar.

Om allt fungerar korrekt ska första lampan börja lysa med fast grönt sken inom 1 minut från uppstart. Vid fel kontakta dunderNET.

Obs! Alla fel, störningar och avbrott på tjänsterna felanmäls till tjänsteleverantörerna.


Börja använd anslutningen

Klicka här för att hitta information om att komma igång.