Övre Koskullskulle

Nu är färdigställda anslutningar i Övre Koskullskulle driftsatta och det är möljligt att börja använda anslutningarna.

Obs! Vissa gator och enstaka fastigheter är ännu inte färdiga. Dessa driftsätts löpande, när arbetet fortskrider.

Klicka här för att hitta information om hur du gör för att börja använda fiberanslutningen.

Obs! Fel kan förekomma i kartan.