Puoltikasvaara och Skaulo

Nu är fibernätet i Puoltikasvaara och delar av Skaulo driftsatt och det är möljligt att börja använda anslutningarna.

Klicka här för att hitta information om hur du gör för att börja använda fiberanslutningen.

I Skaulo är anslutningarna till fastigheterna längs Gällivarevägen (E10:an) och Skaulovägen ännu inte färdigställda. Dessa är planerade att vara färdigställda under juni 2021.

Om du bor på någon annan adress än ovanstående och din konverter lyser rött kan du felanmäla det till dunderNET. Eventuella fel på fiberkabeln fram till fastigheten är i värsta fall inte möjligt att åtgärda förrän under juni månad.

Obs! Fel kan förekomma i kartorna.