Skaulo

Nu är återstående anslutningar i Skaulo driftsatta.

Delar av Skaulo och hela Puoltikasvaara driftattes vid ett tidigare tillfälle. Nu har återstående anslutningar i entreprenaden tagits i drift i dunderNET. Samtliga anslutna fastigheter ska nu kunna börja använda sina anslutnngar.

Klicka här för att läsa mer om delprojektet.


Kontrollera anslutningen

För att säkerställa att allt kopplats in rätt och att dunderNET kan få kontakt med konvertrarna hos alla kunderna, uppmanas alla i området att starta sina konvertrar och låta dem stå på några dagar.

Om allt fungerar korrekt ska första lampan börja lysa med fast grönt sken inom 1 minut från uppstart. Vid fel kontakta dunderNET.

Obs! Alla fel med problem, störningar och avbrott på tjänsterna felanmäls till tjänsteleverantörerna.


Börja använd anslutningen

Klicka här för att hitta information om att komma igång.