Avbrott & Störningar

Informationen publiceras och uppdateras endast kontorstid under helgfria vardagar.

Då en inledande felsökning måste göras innan omfattningen av felet framgår, så är det oftast en fördröjning från när felet uppstår till publicering på hemsidan. Om felet kan avhjälpas snabbt publiceras inte någon information på sidan.


Innehåll

Publiceras

Följande publiceras vanligtvis.

  • Planerade avbrott i dunderNETs ledningsnät.
  • Akuta avbrott i dunderNETs ledningsnät, som påverkar flera anslutningar.
  • Långvariga störningar i dunderNETs ledningsnät, som påverkar flera anslutningar.

Kan publiceras

Under förutsättning att fiberenheten har fått information från tjänsteleverantörerna, kan även följande publiceras.

  • Akuta avbrott hos enstaka tjänsteleverantörer, som påverkar alla deras kunder i dunderNETs ledningsnät.
  • Långvariga störningar hos enstaka tjänsteleverantörer, som påverkar alla deras kunder i dunderNETs ledningsnät.

Efter ett avbrott kan kundutrustning behöva startas om. Om fel kvarstår felanmäl till tjänsteleverantören.

Aktuella störningar & avbrott