Avbrott & Störningar

Information som publiceras nedan:

  • Planerade avbrott.
  • Akuta avbrott.
  • Långvariga störningar.

Förutsättning för publikation:

  • Felet påverkar driften av dunderNETs egna utrustning och ledningsnät.
  • Felet påverkar flera av dunderNETs kunder.

Kvarstår fel efter åtgärdat avbrott?

Efter ett åtgärdat avbrott kan ni behöva starta om all utrustning (konverter, router, dator m.m.).

Om felet kvarstår felanmäl till er tjänsteleverantör.

Även om det fel som påverkade hela området för avbrottet är åtgärdat, kan det uppstå följdproblem för enstaka anslutningar eller tjänster på de berörda anslutningarna.


Information publiceras i mån av tid

Avbrottsinformation publiceras och uppdateras endast kontorstid under helgfria vardagar.

Då en inledande felsökning kan behöva göras innan omfattningen av felet framgår, så är det oftast en fördröjning från när felet uppstår till publicering på hemsidan.

Vid mindre, snabbt avhjälpta fel, publiceras inte någon information på sidan.

Aktuella störningar & avbrott