Felanmälan

Innan ni gör felanmälan

Klicka här för att läsa guiden för hur ni själva felsöker.


Avbrott eller störningar på en anslutning

Alla fel som gäller de tjänster ni har beställt, felanmäls till er tjänsteleverantör.

Exempel på anslutningsfel:

 • Avbrott på anslutningen.
 • Era tjänster fungerar inte korrekt.
 • Ni får inte utlovad kvalitet eller hastighet.

Klicka här för att hitta kontaktuppgifter till tjänsteleverantörerna.

Så hanteras felanmälningarna 

Klicka här för att läsa mer om hur tjänsteleverantörerna och fiberenheten hanterar inkomna ärenden.


Skadad eller förlorad utrustning och fel under utbyggnaden

Skador på dunderNETs ledningsnät och felaktigt utförd utbyggnad eller installation ska anmälas till oss. Även störningar och risker för skador till följd av arbetet med fiberutbyggnaden kan anmälas till fiberenheten.

Exempelvis: 

 • Skadad eller borttappad utrustning (t.ex. konverter eller strömsladd).
 • Felaktigt utförda arbeten vid anslutning av fastigheten.
 • Skador på egendom till följd av arbetet med fiberutbyggnaden.
 • Risk för tillbud och olyckor i samband med arbetet. 
 • Störningar under arbetet som drabbar boende och verksamheter.

Fel och skador på kommunala anläggningar

Alla fel gällande kommunala anläggnigar kan även anmälas via Gällivare kommuns felanmälan. Felanmälan kan göras via hemsidan, mobilappen eller samtal med telefonist.

Fel relaterat till fiberenheten som kan felanmälas:

 • Kabelskador samt risk för kabelskador.
 • Skadade skåp.
 • Skadade brunnar.
 • Skadade kabelstolpar.

Exempel på annan kommunal infrastruktur som kan felanmälas:

 • Gator
 • Gatubelysning
 • VA-ledningar

Klicka här för att komma till Gällivare kommuns felanmälansformulär.

Klicka här för mer information om Gällivare kommuns felanmälan.