Avbrottsersättning

Begära ersättning

För att kunna få ersättning vid störningar och avbrott måste kunden:

  1. Felanmäla till sin tjänsteleverantör när avbrottet uppstår.
  2. Begära ersättning från tjänsteleverantören.

Om avbrottet beror på fel i dunderNET betalar fiberenheten i sin tur ersättning till tjänsteleverantören.

För mer information om ersättning kontakta er tjänsteleverantör.

Klicka här för att hitta kontaktuppgifter till alla tjänsteleverantörerna.


Återbetalning av nätavgift

Om avbrottet uppstått pga fel i stadsnätet finns även möjlighet att få återbetalning av nätavgiften för de dygn avbrottet pågått. Kontakta dunderNET för att begära återbetalning.

Belopp att få tillbaka

Återbetalning ges enligt beräkningen nedan.

Exempel: Om ett avbrott pågår 3 dygn under december och nätavgiften är 50 kr/mån.