Fråga: Utrustning

Jag hittar inte strömadaptern till fiberkonvertern. Kan jag använda en annan strömadapter till konvertern?


Kort svar

Nej! Om er strömadapter har gått sönder eller försvunnit? Kontakta oss!

Långt svar

Även om andra nätadaptrar kan ha en kontakt som passar, kan både spänning och strömstyrka vara endera för låg eller hög. Är det för svag ström eller spänning kommer utrustningen inte fungera och är det för stark ström eller spänning kan det skada utrustningen och medföra ökad brandrisk.