Felsökning och felanmälan

Om det uppstår fel eller störningar på er anslutning, följ stegen i guiden nedan.

Egen felsökning innan ni felanmäler

Steg för steg:

1. 

Stäng av all utrustning (konverter, router, dator, TV-box med mera).

2. 

Dra ut strömkablarna till all utrustning.

3. 

Vänta 10-15 minuter.

4. 

Koppla in strömkablarna igen.

Obs! Viktigt att kablarna är korrekt anslutna och inte glappar.

5. 

Starta utrustningen på nytt.

 6. 

Om felet kvarstår testa att ansluta en dator direkt till fiberkonvertern med en nätverkskabel.

Fungerar det nu? Då är det sannolikt fel på routern.

Obs! Endast vid felsökning ska dator (och annan utrustning än router) anslutas direkt till konvertern.

 


Fortfarande fel? Felanmäl till tjänsteleverantören!

Felanmälan gör till tjänsteleverantören och felsökning sker därefter enligt följande steg:

1. 

Kunden felanmäler till sin tjänsteleverantör.

Klicka här för att hitta kontaktuppgifter till tjänsteleverantörerna.

2. 

Tjänsteleverantörens kundsupport kontrollerar tillsammans med kunden, att kundens utrustning är inkopplad korrekt och fungerar som den ska.

3. 

Tjänsteleverantörens tekniker felsöker sin utrustning samt nätet fram till stadsnätet.

4. 

Om felet inte kan lokaliseras i kundens utrustning, tjänsteleverantörens utrustning eller i nätet mellan tjänsteleverantör och stadsnät skickar tjänsteleverantören ärendet till en av stadsnätets tekniker.

5. 

Först när felärendet inkommit från tjänsteleverantören till stadsnätet och det inte finns andra ärenden före i kö, påbörjar teknikerna felsökningen.

6. 

Teknikerna kontrollerar utrustning och kablage mellan tjänsteleverantörens avlämningspunkt och kundens fiberkonverter.

7. 

Endast om det misstänks vara fel på fiberkonvertern kommer stadsnätets tekniker att vara i direkt kontakt med kunden.

8. 

Om felet lokaliserats men ej kan åtgärdas omedelbart, meddelar stadsnätets tekniker detta till tjänsteleverantören som sen meddelar de berörda kunderna.

9. 

När felet är åtgärdat, rapporterar stadsnätets tekniker till tjänsteleverantörerna att ärendet är avslutat.

10. 

Tjänsteleverantören meddelar kunden att felet är åtgärdat.


dunderNETs tekniker hanterar:

  • Felärenden från tjänsteleverantörerna.
  • Fysiska skador på utrustning och ledningsnät.
  • Konverterfel på anslutningar utan tjänst.