GPON-serienummer

GPON-serienummer används i stadsnätet för att identifiera konvertern och knyta den till en specifik adress och lägenhet. Detta är ett måste för att det ska vara möjligt för en tjänsteleverantör att kunna lägga upp en tjänst till just er konverter.  Utan ert serienummer blir det även svårt att felsöka er anslutning.

Hitta GPON-serienummer

Hur GPON-serienumret kan utläsas varierar från modell till modell.

Icotera i5801-01

På konvertrar av modell i5801-01 finns GPON-serienumret med på den etikett som ska sitta fäst på framsidan av konvertern. GPON-serienumret för dessa modelller kan även utläsas genom att lägga till "ICTR00" före de sex sista sifrorna i det vanliga serienumret.

Etikett som ska finnas på framsidan av alla konvertrar av modell i5801-01

Icotera i5855-00

På konvertrar av modell i5855-00 saknas GPON-serienumret på den etikett som ska sitta fäst på framsidan av konvertern. GPON-serienumret för dessa modelller kan dock utläsas genom att lägga till "ICTR01" före de sex sista sifrorna i det vanliga serienumret.

Etikett som ska finnas på framsidan av alla konvertrar av modell i5855-00

Om nummret inte står på framsidan av konvertern

Om etiketten på framsidan saknas måste ni kontakta oss. Vi skickar ut en behörig tekniker som kan lossa konvertern från väggfästet och inhämta serienumret.

OBS! Lossa inte konvertern på egen hand! Klicka här för att läsa mer.