Gräva själv

Här kommer en guide för er som bygger nytt hus och har fått fiber förberett fram till fastighetsgränsen, eller själva har valt att gräva ner optoröret på egen hand fram till sin fastighet.

Vad ska grävas ner och hur?

I schaktet ska det läggas ner ett litet rör (kallat mikro- eller optorör). I röret kommer sen fiberkabel att blåsas ut av dunderNETs tekniker eller entreprenör. Tillsammans med mikroröret grävs även en söktråd ner. Mikroröret och söktråden vilar på en ledningsbädd av fin sand eller jord och täcks över med 10-20 cm kringfyllnad. Kringfyllnaden bör inte heller den innehålla grova stenar då det riskerar att klämma röret vid tjälbildning. Ovanpå kringfyllnaden läggs ett markeringsband som ska förhindra att någon råkar gräva av mikroröret eller söktråden. Stora stenar plockas bort från de uppgrävda jordmassorna och resten används som återfyllning. 

På vissa områden används ett kabelskyddsnät med inbyggt söktråd istället för ett markeringsband och en separat söktråd. Där placeras skyddsnätet på samma plats som markeringsbandet annars ska ligga på.

Fyllningshöjd

Vid grävning måste mikroröret grävas ner med en bestämd minsta fyllningshöjd.

Minsta tillåtna fyllningshöjd:

  • Tomtmark intill bostadshus: 30 cm
  • Orörd mark (ej åkermark): 45 cm
  • Åkermark: 75 cm

Exempel på fyllnadshöjd.Källa: Anvisningar för robust fiber, Bilaga 2 Robusta nät, kapitel 2.3.3

Bildtext: Kabelschakt i genomskärning som visar hur fyllningshöjden ska beräknas. Källa: anvisningar för robust fiber.

Ledningsbädd och kringfyllnad

Ledningsbädd och kringfyllnadsmaterial ska bestå av natursand alternativt stenmjöl med kornstorlek 0–18 mm.

Böjradie på mikroröret

Eftersom fiberkabeln ska kunna blåsas ut en längre sträcka, är det viktigt att det inte förekommer skarpa böjar på mikroröret. Skarpa böjar kan även orsaka veck eller skada fiberkabeln t.ex. i samband med tjäle.

Minsta böjradie 20 gånger diametern:

  • Rör med diameter 7 mm: 14 cm
  • Rör med diameter 14 mm: 28 cm
  • Rör med diameter 16 mm: 32 cm

Extra sling vid anslutningspunkten

Vid anslutningspunkten där schaktet möter huset ska markeringsbandet, söktråden (eller kabelskyddsnätet) och mikroröret lämnas med tillräckligt mycket sling (extra längd) för att dunderNETs tekniker eller entreprenörer sen enkelt ska kunna färdigställa er anslutning.

Minsta sling som ska lämnas ovanför marken:

  • Söktråd, kabelskyddsnät (med inbyggd söktråd) och mikrorör: 2 meter

Exempel på intag till hus.Källa: Anvisningar för robust fiber, Bilaga 2 Robusta nät, kapitel 2.3.4

Bildtext: Genomskärning som visar ungefär hur anslutingen till fastigheten ser ut. Källa: anvisningar för robust fiber.

Ledningskollen.se

Ledningskollen - Undvik avgrävning

När ni ska gräva är det bra att veta vad som finns i marken sedan tidigare. På ledningskollen kan ni kostnadsfritt begära ledningsanvisningar. En tekniker från ledningskollen är ut och markerar de ledningar som finns i marken för att ni ska kunna undvika kabelskador och de kostnader som en avgrävd kabel kan medföra.

Klicka här för att läsa mer.