Konverter

Fiberkonvertern (även kallad mediaomvandlare) är den utrustning som sitter monterad hemma hos kunderna. Konvertern har två funktioner. Den ska omvandla ljussignalen i fiberkabeln till en elektronisk signal i nätverkskabeln och kommunicera med stadsnätets servrar.

Konvertrarna har inte aktiverade funktioner för routing, brandvägg eller trådlöst nätverk. Det innebär att all trafik är oskyddad och antalet anslutningar begränsas till antalet IP-adresser er tjänsteleverantör tillhandahåller (vanligtvis en eller två stycken). Eftersom brandvägg saknas måste en router anslutas mellan konvertern och alla övrig utrustning ni vill ansluta till ert hemmanätverk.

dunderNETs konvertrar

Nedan hittar ni de konvertrar som används i de delar av nätet som byggts ut fr.o.m. 2016.

Icotera i5801

Icotera i5855

Icotera i5801-01 i5801 portar i5855 i5855 portar
Tryck på bilderna ovan för att se dem i full storlek.

Andra konvertrar förekommer hos kunder i de äldre delarna av nätet.

Egendom och hantering

Konvertern tillsammans med fasadbox och ledningsnätet från stadsnätsservrarna fram till anslutningspunkten hos varje kund är del av dunderNETs egendom. Alla inställningar i konvertern styrs utav dunderNET och uppdateringar utförs automatiskt när konvertern är igång. Konvertern får endast öppnas, lossas och flyttas av en behörig tekniker. Klicka här för att läsa mer.