Koppla rätt i lägenheten

Denna guide beskriver hur ni ansluter er router och övrig utrustning till dunderNETs fiberkonverter, i nyare lägenheter som har nätverksuttag i alla rum och konvertern monterad i ett teknikskåp.

I nybyggda lägenheter är fiberkonvertern i de flesta fall placerade inne i ett teknikskåp tillsammans med lägenhetens elcentral. Runtom i lägenheten finns det nätverksuttag som leder till en kopplingspanel i teknikskåpet. För att kunna ansluta TV, dator och liknande till fiberanslutningen behöver några saker göras. Det finns två alternativ ni kan använda er av.

Skissen ovan visar hur teknikskåpet ser ut med de fördragna fiberkablarna (gröna linjer) och hur ni kopplar nätverkskablarna (orangea linjer) mellan utrustningen och uttagen i lägenheten. 1. eluttag (för att förse konverter och router med ström), 2. fiberuttag (inkommande fiberkablage), 3. kopplingspanel för nätverkskablar (varje kontakt leder till ett uttag i lägenheten). Klicka på bilden för att visa i helskärm.

Kopplingsalternativ 1 - Router i skåp

Om er router ryms, kan den med fördel* placeras i teknikskåpet. Om routern placeras i teknikskåpet utförs kopplingen enligt stegen nedan.

  1. Nätverkskabel ansluts från port 1 på konvertern, till inkommande nätverksport (oftast märkt WAN) på routern.
  2. Nätverkskablar ansluts från utgående nätverksportar på routern (oftast märkta LAN), till kontakterna på kopplingspanelen (se "4" i skissen ovan). 
  3. Datorer, TV-boxar, IP-telefoner, switchar, accesspunkter och övrig utrustning ansluts sen till de uttag som finns runtom i lägenheten.

* OBS! Signalen från i trådlösa nätverk kan försvagas om en routern (med inbyggt trådlöst nätverk) placeras inne teknikskåpet. Accesspunkter kan vid behov placeras i lägenheten för att förbättra signalen.

Kopplingsalternativ 2 - Router utanför skåp

Om er router inte ryms i teknikskåpet, placeras routern istället intill ett nätverksuttag någonstans i lägenheten. Kopplingen utförs sen enligt stegen nedan.

  1. Nätverkskabel ansluts från ett nätverksuttag i lägenheten, till inkommande nätverksport (oftast märkt WAN) på routern.
  2. Nätverkskabel ansluts från port 1 på konvertern, till den kontakt på kopplingspanelen som leder till uttaget där routern är ansluten (se "5" i skissen ovan).
  3. Datorer, TV-boxar, IP-telefoner, switchar, accesspunkter och övrig utrustning ansluts till de utgående nätverksportarna (oftast märkta LAN) på routern.