Navigera i webbkartan

I vår kartapplikation finns information om driftsatta områden, utbyggda områden, vad som händer i området. Det är möjligt att söka efter en adress och därefter klicka på det område som omgärdar adressen.

Fastigheter som visas som färdigställt i kartan:

  • Anslutna byggnader
  • Förberedda anslutningar (rör avgrenat mot fastighetsgräns)
  • Tillgängligt kanalisationsnät i direkt anslutning till fastigheten (t.ex. i intilliggande gata).

I dunderNETs utbyggnadskarta hittar ni information om vad som händer i ert område.

 

I det övre högra hörnet hittar ni knappar för att visa teckenförklaring, tända och släcka olika lager samt knappar för att dela kartan. Under knappen lager ser ni att det finns 3 lager utöver bakgrundskartan. Som standard är lagret fibrerade områden och utbyggnadsplan påslagna. Utbyggnadsplanen visar när olika områden har eller ska byggas ut. Fibrerade områden visar områden där det finns fiber men där det inte bara är dunderNET som äger nät. I dessa områden kommer ingen ytterligare utbyggnad genomföras

Lagret "drift" visar vilka områden som är driftsatta.


Söka efter adress

Det går även att söka efter en adress i kartan.

 

En prick och en informationsruta dyker upp som markerar platsen ni sökt efter.

 

Genom att klicka innanför det berörda området (men vid sidan om den sökta adressen), får ni fram en ny informationsruta som visar information för området. Där står det kortfattat om projektet och ni har möjlighet att klicka på länkar till mer information.