Olika typer av utrustning

För de som inte är insatta i tekniken kan det vara lätt att ta fel på konverter och router. Här kommer en kort guide i vad skillnaden är mellan olika typer av utrustning.

  • Konverter/media-/signalomvandlare: Omvandlar digitala ljussignaler i fibern till digitala elektroniska signaler i nätverksuttaget. Finns installerad hos stadsnätets kunder och gör det möjligt för tjänsteleverantörerna att skicka sina tjänster till rätt kund. Klicka här för att läsa mer.
  • Router: Skapar ett lokalt nätverk med egna IP-adresser, vilket möjliggör för fler enheter att vara anslutna samtidigt till en och samma anslutning. I routrern finns även brandvägg som skyddar anslutningen. Klicka här för att läsa mer.
  • Accesspunkt: Sänder trådlöst ut ett befintligt existerande nätverk. En nätverkskabel ansluts till en router eller switch och det inkommande nätet delas sedan ut till anslutande enheter. Då en accesspunkt inte skapar ett eget nätverk kan den inte anslutas direkt till konvertern, utan måste anslutas via en router. Många av dagens routrar har inbyggd accesspunkt och kallas för "trådlös router". 
  • Brandvägg: Skyddar anslutna datorer och enheter från angrepp. Separata brandväggar används utav större företag och kostar oftast mer än en router. Med endast en brandvägg mellan konvertern och era enheter begränsas antalet anslutna enheter till antalet IP-adresser från er tjänsteleverantör. Routrar har idag inbyggd brandvägg.
  • Switch: Delar ett befintligt nätverk till fler enheter. En switch kan kopplas in till en router om nätverksportarna inte räcker till, för att utöka antalet portar. Switchen kan dock inte användas istället för en router, då den till skillnad från en router, inte skapar ett nätverk med egna IP-adresser. Istället delar den ut redan tillgängliga adresser från källan (t.ex. en router) den är ansluten till. 
  • Modem: Används av analoga tekniker (bl.a. uppringt internet och ADSL), där en analog signal (t.ex. i telefonnätet) omvandlas till en digital signal och vice versa (kallat modulering och demodulering varav namnet). Renodlade modem fyller ingen funktion till er fiberanslutning.
  • Repeater och Brygga: Plockar upp signalen från ett trådlöst nätverket och sänder den vidare via antingen en nätverkskabel eller genom att förstärka befintliga signaler i det trådlösa nätverket. Används för att öka räckvidden på trådlösa nätverk. 
  • IP-Telefon: En fast telefon där samtalen går via en internetanslutning istället för telefonjacket.
  • IPTV-box: Gör det möjligt att se TV via en internetanslutning istället för via t.ex. antenn eller parabol.

För mer information kontakta en elektronikåterförsäljare.