Starta konvertern

De konvertrar som finns monterade hos kunden måste vara igång för att  kunna ta emot de tjänster som är beställda till adressen.

Icotera (samtliga modeller)

För samtliga konvertrar från Icotera sitter kontakten för strömadaptern längst till vänster. Strax höger om den sitter en rund svart knapp. När knappen trycks till intryckt läge startar konvertern.

OBS! Det är viktigt att ni använder den strömadapter som medföljer konvertern. Klicka här för att läsa mer.

Nätadapter och ON-/OFF-knapp

Bild som visar undersidan av en konverter av märket Icotera.


När konvertern startar upp blinkar alla lamporna under närmare en minut. Om anslutningen är driftsatt lyser den första lampan (föreställande 3 fibertrådar) och den andra lampan (en liten jordglob) grön. 

 

Konverter LED grön

Bild som visar lamporna när anslutningen är i drift och konvertern har kontakt med stadsnätet. 


Om det lyser rött

Om konvertern lyser rött, starta om er konverter och övrig närtverksutrustning. Om felet kvarstår följ då stegen i vår felsökningsguide

OBS! Vid felanmälan kontakta er tjänsteleverantör. Endast om ni inte har beställt tjänst och vill anmäla fel på konvertern, kontaktar ni istället till oss på dunderNET.