Starta konvertern

De konvertrar som finns monterade hos alla kunder måste vara igång för att ni ska kunna ta emot de tjänster ni har beställt.

Icotera (samtliga modeller)

För samtliga konvertrar från Icotera sitter kontakten för strömadaptern längst till vänster. Strax höger om den sitter en rund svart knapp. När knappen trycks till intryckt läge startar konvertern.

OBS! Det är viktigt att ni använder den strömadapter som medföljer konvertern. Klicka här för att läsa mer.

Nätadapter och ON-/OFF-knapp

Bild som visar undersidan av en konverter av märket Icotera.


När konvertern startar upp blinkar alla lamporna under närmare en minut. Om ert nät är driftsatt lyser den första lampan (föreställande 3 fibertrådar) grön och den andra lampan (en liten jordglob) röd. Är ert område inte driftsatt ska enbart den första lampan lysa rött.

Bild som visar lamporna på konvertern när anslutningen är driftsatt.


När ni har aktiverat er anslutning och beställt tjänst ska båda de två första lamporna lysa grönt.

Konverter LED grön

Bild som visar lamporna när anslutningen är driftsatt och kunden har aktiverat sin anslutning samt beställt en tjänst.


Om det lyser rött

Om konvertern lyser rött, starta om er konverter och övrig närtverksutrustning. Om felet kvarstår följ då stegen i vår felsökningsguide

OBS! Vid felanmälan kontakta er tjänsteleverantör. Om ni inte har beställt tjänst och vill anmäla fel på konvertern, kontaktar ni istället till oss på dunderNET.