Aktivera anslutning

För att din fiberanslutning ska fungera och det ska vara möjligt att beställa tjänster, behöver du aktivera anslutningen. Du  genom att teckna ett fibernätsavtal med dunderNET.

Kostnader och fakturering

  • Startavgift: 2 000 kr*
  • Nätavgift 50 kr/månad

*Top Bostäders hyresgäster betalar endast nätavgift.

I nuläget har vi inte börjat skicka ut några fakturor från dunderNET. Anslutningsavgiften och de gångna månadernas nätavgift kommer att debiteras retroaktivt när fakturorna börjar skickas ut.

Lägenhetsinnehavare

Boende i flerfamiljshus där det är flera lägenheter på samma adress, måste uppge lägenhetsnummer vid aktivering. Lägenhetsnummer ska anges enligt Lantmäteriets instruktioner.

Klicka här för att läsa Lantmäteriets instruktioner.

Handläggningstid

Beställningar för aktivering handläggs kontorstider under helgfria vardagar. När beställningen har mottagits kan det ta uppemot ett dygn innan er anslutning är synlig hos tjänsteleverantörerna. Det förekommer även att det kan dröja uppemot någon vecka innan anslutningarna är sökbara genom beställningsformulären på tjänsteleverantörernas hemsidor. För snabb hantering efter genomförd aktivering kontakta er tjänsteleverantör via telefon.

Beställ aktivering här

Med BankID kan fastighetsägare aktivera anslutningen digitalt. Aktivering kan även göras med papperblankett. För hyresgäster i Top Bostäders ny producerade lägenheter är det en separat blankett, då Top Bostäder står för startavgiften.

Klicka på knapparna nedan för att aktivera er anslutning.

Knapp för aktivering och inaktivering via bankID.  Knapp för utskrift av pappersblankett.  Knapp för aktivering med pappersblankett, för hyresgäster hos Top Bostäder.

OBS! Om ni nyligen har köpt fastigheten där anslutningen ska aktiveras, fungerar det sannolikt inte att aktivera med BankID.

Pappersblankett

Saknar ni skrivare kan pappersblanketter även hämtas och lämnas in i receptionen på kommunhuset (Tingshusgatan 8) eller postas till dunderNET, Gällivare kommun, 982 81 Gällivare.