Avsluta er stadsnätsanslutning

Följ stegen nedan ifall ni inte längre vill använda er anslutning.

1.

Säg upp tjänsterna

 

För att avsluta en stadsnätsanslutning måste alla tjänster sägas upp hos kundens tjänsteleverantör. Kunderna ansvarar själva för att avsluta alla tjänsterna.

Klicka här för att hitta kontaktuppgifter till alla tjänsteleverantörerna i dunderNET.

 

Tips till er som ska flytta.

Be tjänsteleverantören att flytta tjänsterna till den nya adressen!

2.

Säg upp stadsnätsanslutningen

 

Inaktivering av anslutning.

Efter kunden har sagt upp tjänsterna hos tjänsteleverantören kan anslutningen sägas upp. När anslutningen sägs upp blir anslutningen inaktiv. Det är då inte längre möjligt att ta emot tjänster från tjänsteleverantörerna.

Klicka här för att hantera er stadsnätsanslutning.

 

Obs!

Vid inaktivering tillkommer ny anslutningsavgift i samband med återaktivering.

3.

Nedmontering eller flytt av utrustning

   Ska byggnaden rivas, flyttas eller byggas om? Kontakta fiberenheten!