Säg upp anslutning

Följ stegen nedan ifall ni inte längre vill använda er anslutning.

1.

Säg upp tjänsterna

 

För att avsluta en stadsnätsanslutning måste alla tjänster sägas upp hos kundens tjänsteleverantör. Kunderna ansvarar själva för att avsluta alla tjänsterna.

Klicka här för att hitta kontaktuppgifter till alla tjänsteleverantörerna i dunderNET.

 

Tips till er som ska flytta.

Be tjänsteleverantören att flytta tjänsterna till den nya adressen!

2.

Säg upp nätabonnemang - inaktivering

 

Inaktivering av stadsnätsanslutning.

Utöver att säga upp tjänsterna behöver även nätabonnemang (tidigare kalla nätavtal) för anslutningen sägas upp. Detta görs via Gällivare kommuns fiberenhet, antingen med en uppsägningsblankett eller med BankID via kommunens e-nämnd.

Uppsägning via e-tjänsten kan strula om du hunnit flytta från adressen. Använd då pappersblanketten istället.

Klicka här för att hantera uppsägning av ert nätabonnemang.

   

Vad händer efter uppsägningen av nätabonnemanget?

Vid uppsägningen av nätabonnemanget spärras anslutningen, från att nya tjänster ska kunna läggas till innan nytt nätabonnemang tecknats.

3 månader* efter uppsägningen blir anslutningen inaktiv och eventuella tjänster som ej sagts upp upphör att fungera. Även debitering av nätavgift upphör.

*Gäller fr.o.m. nästkommande månadsskifte från det att uppsägning inkommit till Gällivare kommun.

 

Obs!

Ny anslutningsavgift (alternativt överlåtelseavgift) debiteras i samband med tecknande av nytt nätabonnemang efter tidigare uppsägning.

3.

Nedmontering eller flytt av utrustning

  Ska byggnaden rivas, flyttas eller byggas om? Kontakta fiberenheten!