Ångerrätt

För avtal ingångna på distans gäller 14 dagars ångerrätt.

Nätabonnemang

Vid tecknande av nätabonnemang gäller ångerrätt på 14 dagar fr.o.m. ingång av avtalet. Under denna period har du rätt att häva avtalet utan kostnad för dig som kund. Du kan nyttja din ångerrätt genom att kontakta fiberenheten.

Efter ångerfristens sista dag måste en formell uppsägning inkomma för att kunna säga upp anslutningen. Då debiteras även nätavgift för ännu odebiterad tid för nätabonnemanget löptid samt uppsägningstid.

Arbets- & materialomkostnader 

Viss ångerrätt gäller även för inkopplingsarbeten. Om arbetet däremot påbörjats gäller ingen ångerrätt för redan utförda arbeten. Det samma gäller även för materialkostnader, om det beställts in delar specifikt för att fullfölja arbetet på kundens anslutning.

För reparationsarbeten och felavhjälpning tillämpas ingen ångerrätt.

Tjänster via tjänsteleverantör

Distansavtalslagen gäller även för de tjänster du beställer via din tjänsteleverantör. Om du vill ångra ditt köp av tjänster kan du alltid avbeställa detta inom 14 dagar från beställningen.