Tvångsavslut

Tvångsavslut innebär att en annan person begär att ett nätabonnemang avslutas utan kundens medgivande. 

När görs det ett tvångsavslut?

 • Nya husägare eller hyresgäster som vill teckna eget nätabonnemang, men tidigare kund har glömt att avsluta sitt nätabonnemang.
 • Delägare i dödsbo som vill avsluta anhörigs nätabonnemang.
 • God man eller annan företrädare som vill säga upp nätabonnemang för annans räkning.

Vad krävs?

För att kunna göra ett tvångsavslut kräver att du kan intyga att du har rätten att göra det. Du måste uppfylla minst en av nedanstående punkter.

 

För dig som ska teckna nytt nätabonnemang (tvångsöverlåtelse)

Nätavtalet behöver kompletteras med något av följande:

 • Hyreskontrakt för avsedd lägenhet.
 • Köpekontrakt för bostaden eller fastigheten.
 • Annan likvärdig handling som styrker din rätt.
 • Du är registrerad som lagfaren ägare i fastighetsregistret.
 • Du själv är folkbokförd i lägenheten, men nuvarande kund som tidigare haft lägenheten är avflyttad.

 

För dig som företräder en annan person eller ett dödsbo (tvångsavslut):

Uppsägningsblanketten behöver kompletteras med något av följande:

 • Dödsfallsintyg för kunden.
 • Framtidsfullmakt.
 • Annan likvärdig handling som styrker din rätt.