Beställa anslutning

För de som saknar en komplett anslutning kan ni här få information om hur ni färdigställer er fiberanslutning. Ni som redan har en anslutning och konverter monterat invändigt, ska istället aktivera er anslutning.

Klicka här för att komma till aktivering.


Konverter installation

Om bostaden anslutits till dunderNET sedan tidigare, med en passiv anslutning avslutad i fasadbox måste en konverter installeras. Installation av konverter betalas med anslutningsavgiften på 2 000 kr.

Förberedda fastigheter för nybyggare

På fastigheter som har förberetts av kommunen har fiber lämnats vid fastighetsgränsen. På dessa fastigheter står fastighetsägaren själv för markförläggning av fiberkanalisation från fastighetsgräns till anslutningspunkt. När fastighetsägaren har fiber fram till fasaden gör hen en beställning utav oss. Våra tekniker eller entreprenörer färdigställer därefter er anslutning. För förberedda fastigheter ingår alla våra arbeten i anslutningsavgiften på 2 000 kr.

Kontakta oss för att få material till markförläggning.

Klicka här för att komma till vår guide för att gräva själv.

Efteranslutning

De som helt tackat nej till att ta del i utbyggnaden och inte har fått en passiv fiberanslutning står själv för alla kostnader att färdigställa sin anslutning. Utöver en anslutningsavgift på 2 000 kr står beställaren även för kostnader för övriga installationer utvändigt, fiberutblåsning, svetsning och (förutsatt att kunden inte själv gräver ner fiberkanalisationen i marken) även för arbetskostnaderna för markförläggning.

Anslutning i områden som inte har fiber

Om din fastighet inte ingår i ett område som byggs ut kan ni själva beställa en utbyggnad. Samma sak gäller här som för efteranslutningar. Den stora skillnaden är att här finns det inte fiber lämnat vid fastighetsgränsen och självkostnaderna blir sannolikt väldigt höga.


Kontakta oss om ni vill göra en beställning

Telefonnummer: 0970-818 000

E-postadress: bredband@gallivare.se