Börja använda er stadsnätsanslutning

Följ stegen nedan om ni har en färdig anslutning i ett driftsatt område, som ni vill börja använda.

1.

Starta konvertern

 

Konvertern är den vita box som finns installerad invändigt hos alla kunder med en färdig anslutning.

  1. Anslut strömadaptern till eluttaget.
  2. Tryck in strömknappen (sitter intill strömadaptern) så att den stannar i intryckt läge.
  3. Kontrollera att den första lampan från vänster (cirkel med 3 fibertrådar på bild) lyser grönt. Kontakta fiberenheten om den lyser rött.

Klicka här för att se bilder och läsa mer.

 

Extra steg för kunder i radionätet

Klicka här för att se tillkommande steg.

2.

Aktivera anslutningen - ingå nätabonnemang

 

Genom att teckna nätavtal för nätabonnemang med Gällivare kommun blir anslutningen aktiv och det blir möjligt för tjänsteleverantörerna att leverera sina tjänster till kunden.

Klicka här för att teckna nätabonnemang.

3.

Beställ tjänster

 

Kunden beställer tjänster via en tjänsteleverantör. Se tillgängliga tjänster nedan.

Inom högst en arbetsdag efter starten av nätabonnemanget ska anslutningen vara synlig hos tjänsteleverantörerna. Om adressen ej är synlig på din leverantörs hemsida, testa att kontakta deras kundservice för manuell beställning av tjänst.

  • Internet
  • TV
  • Telefoni 

Klicka här för att hitta kontaktuppgifter till alla tjänsteleverantörerna i dunderNET.

4.

Router & övrig utrustning

 

Om kunden inte har en router så måste det införskaffas. För TV och telefoni krävs ytterligare utrustning.

Tjänsteleverantörerna och hemelektronikåterförsäljare säljer den utrustning som behövs för att använda tjänsterna.

5.

Anslut router till konverter

 

Anslut routern med en nätverkskabel till valfritt nätverksuttag på konvertern.

OBS! Endast routern ska anslutas till konvertern.

6.

Anslut utrustning till routern

   Datorer och annan utrustning ansluts till routern.

7.

Börja använd er anslutning

  När allt är inkopplat och färdigt kan ni börja använda de tjänster ni har beställt från tjänsteleverantören.