Börja använda er stadsnätsanslutning

Innan färdiga anslutningarna kan börja användas.

Fastighetsägare som inte har tecknat avtal för markupplåtelse (i samband med arbetet ansluta fastigheten) måste göra detta.

Utan undertecknat markupplåtelseavtal kan inte anslutningarna inne på fastigheten aktiveras (se steg 2 nedan).

Klicka här för att läsa mer om avtalet.


Kom igång

Följ stegen nedan om ni har en färdig anslutning i ett driftsatt område, som ni vill börja använda.


Steg 1 - Starta konvertern

Konvertern är den vita box som finns installerat invändigt hos alla kunder med en färdig anslutning.

  1. Anslut strömadaptern till eluttaget.
  2. Tryck in strömknappen (sitter intill strömadaptern) så att den stannar i intryckt läge.
  3. Kontrollera att den första lampan från vänster lyser grönt. Kontakta dunderNET om det lyser rött.

Klicka här för att se bilder och läsa mer.

 

Extra steg för kunder i radionätet

Innan ni kontollerar lamporna på konvertern:

  • Koppla in nätverkskablarna från konvertern och antennen till antennens strömadapter (s.k. PoE-adapter).

Klicka här för att se hur ni kopplar in antennens strömadapter korrekt.

 


Steg 2 - Aktivera anslutningen

Genom att teckna nätavtal med dunderNET blir anslutningen aktiv och det blir möjligt för tjänsteleverantörerna att leverera sina tjänster till kunden.

1-24 timmar efter handläggning av avtalet ska anslutningen bli synlig hos tjänsteleverantörerna.

Klicka här för att komma till aktiveringen.


Steg 3 - Beställ tjänster

Kunden beställer tjänster via en tjänsteleverantör. Se tillgängliga tjänster nedan.

  • Internet
  • TV
  • Telefoni 

Klicka här för att hitta kontaktuppgifter till alla tjänsteleverantörerna i dunderNET.


Steg 4 - Router & övrig utrustning

Om kunden inte har en router så måste det införskaffas. För TV och telefoni krävs ytterligare utrustning.

Tjänsteleverantörerna och hemelektronikåterförsäljare säljer den utrustning som behövs för att använda tjänsterna.


Steg 5 - Anslut router till konverter

Anslut routern med en nätverkskabel till valfritt nätverksuttag på konvertern.

OBS! Endast routern ska anslutas till konvertern.


Steg 6 - Anslut utrustning till routern

Datorer och annan utrustning ansluts till routern.


Steg 7 - Börja använd er anslutning

När allt är inkopplat och färdigt kan ni börja använda de tjänster ni har beställt från tjänsteleverantören.