Tjänster i dunderNET

När anslutningen är aktiverad går det att beställa tjänster från en tjänsteleverantör. Nedan finns alla leverantörer som valt att sälja tjänster via dunderNET.

 

Tjänster

Kundservice

Tjänsteleverantör *

Internet

Telefoni

TV

Telefonnr.

Bahnhof

X

X

 

010-510 00 00

Boxer

X

X

X

0771-211 000

Bredband2

X

X

 

0770-811 000

Imega System

X

 

 

0970-800 575

Linnéa

Endast företag

 

 

020-120 37 77

Office

X

X

 

0980-644 40

* Klicka på tjänsteleverantörens namn för att komma till deras hemsida.

 

Information om övriga tjänster, utbud, utrustning, priser och villkor finns på tjänsteleverantörernas hemsidor.

 


Innan ni beställer tjänst

Kontrollera gärna fiberanslutningen genom att starta upp fiberkonvertern.

Om första lampan lyser rött krävs felsökning, kontakta fiberenheten.

 


Guider

  • Komma igång. Klicka här för att börja använda en färdig anslutning.
  • Fel eller störningar? Klicka här för att läsa en guide om felsökning och gör en felanmälan till tjänsteleverantören om felet kvarstår.