Fakturering


Aktuellt

Försenade fakturor

Samtliga kundfakturor som skulle skickats ut under kvartal 1, 2022 har försenats. Fakturorna planeras att skickas ut under kvartal 2 istället. 

Klicka här för att se aktuell status för utskicken.


Kundfakturor

Nät- & anslutningsavgift

Efter en kund tecknat nätabonnemang debiteras en anslutningsavgift (alternativt överlåtelseavgift) och en löpande nätavgift.

Klicka här för att se aktuella taxor.

 

Övriga kostnader

Kan omfatta material- och arbetskostnader som inte subventioneras. 

Exempel:

  • Efteranslutningar.
  • Anslutningar inom utbyggnadsprojekt med avgiftsbelagda tilläggsarbeten.
  • Skador på ledning eller utrustning.

Faktureringstillfällen

Nya kunder: Debiteras i efterskott, kvartalet efter genomförd aktivering. Vid detta tillfälle debiteras anslutningsavgift (alternativt överlåtelseavgift) samt nätavgift för gångna månader sedan aktivering samt återstående månader aktuellt kalender år.

Befintliga kunder: Nätavgiften debiteras årsvis i förskott, under kvartal 1 varje år.

Övriga kostnader: Debiteras efter avslutat arbete eller utlämning av material. Kostnaderna debiteras antingen på en separat faktura eller i samband med nästkommande årsfakturering.


Mer information

Klicka här för att läsa mer om fakturering.