Försenade fakturor

Status för utskick av innestående fakturor

Senast uppdaterad: 2022-12-21 15:55:53

Obs! Sedan 2022 skickas fakturan avseende nätavgiften i efterskott.

2022

Pga låg bemanning och andra mer brådskande arbetsuppgifter har fiberenheten inte kunnat skicka ut fakturorna, som planerat under kvartal 1 2022.

Avser perioden

Faktura

Ordinarie faktura-tillfälle

 

Status

Q4, 2019

-

Q3, 2021

Ej levererade fakturor

Fakturor utskickade Q4, 2021, som posten ej kunnat leverera pga inaktuella eller felaktiga fakturaadresser.

Fakturor skickas till kundernas nya adresser.

Q1, 2022  Utskickade (v.19)

Q4, 2019

-

Q3, 2021

Påminnelser

För ännu obetalda fakturor som skickats ut Q4, 2021.

 Q1, 2022

Utskickade (v.22)

Q4, 2019

-

Q3, 2021

Återbetalningar

Avser fakturor där kunder betalat för mycket och kunden aktivt begärt återbetalning. 

Övriga kunder återbetalas genom avdrag på nästkommande faktura.

Q1, 2022 

Utbetalningar påbörjade v.22

 

Q4, 2019

-

Q3, 2021

Påminnelser för tidigare ej levererade fakturor

Fakturor utskickade till kundernas nya adresser.

V.19 2021

Q2, 2022 

Utskickade (maj-juli)

Q4, 2021

Första faktura

Anslutnings- och överlåtelseavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q4, 2021.

Q1, 2022 

Utskickade v.43

Q1, 2022

Första faktura

Anslutnings- och överlåtelseavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q1, 2022.

Q2, 2022  Utskickade v.46-48
Q2, 2022

Första faktura

Anslutnings- och överlåtelseavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q2, 2022.

 Q3, 2022
Q3, 2022

Första faktura

Anslutnings- och överlåtelseavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q3, 2022

Q4, 2022  Skickas ut v.51-52 2022
Q4, 2022

Första faktrura

Anslutnings- och överlåtelseavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q4, 2022.

Q1, 2023 

 

Kommande ordinarie fakturering:

Avser perioden Faktura Faktura-tillfälle
Helår, 2022

Årsfakutra

Nätavgift för månader under 2022, då nätabonnemanget varit aktivt.

Q1, 2023

 


2020-2021

Inför kommande bytet av dunderNETs driftsystem under 2020, pausade fiberenheten all kundfakturering. Efter bytet av driftsystemet blev färdigt har fiberenheten sen haft en del andra problem med automatiken för fakturorna, som medförde ytterligare förseningar. Under oktober 2021 kunde fiberenheten återuppta faktureringen och påbörja utskick av samtliga innestående fakturorna.

Avser perioden

Faktura

Status

 2019

Påminnelser

Obetalda fakturor utskickade före 2020.

Utskickad

(v.42)

 Q4, 2019

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q4, 2019.

Utskickad

(v.46)

 Helår 2020

Årsfaktura

Nätavgifter för befintliga nätabonnemang.

 Q1, 2020

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q1, 2020.

Utskickad

(v.48)

 Q2, 2020

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q2, 2020.

 Q3, 2020

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q3, 2020.

Utskickad

(v.49)

 Q4, 2020

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q4, 2020.

 Helår 2021

Årsfaktura

Nätavgifter för befintliga nätabonnemang.

Utskickad

(v.50)

 Q1, 2021

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q1, 2021.

Utskickad

(v.51)

 Q2, 2021

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q2, 2021.

 Q3, 2021

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q3, 2021.