Försenade fakturor

Status för utskick av innestående fakturor

Senast uppdaterad: 2022-07-29 14:19:24

2022

Pga låg bemanning och andra mer brådskande arbetsuppgifter har fiberenheten inte kunnat skicka ut fakturorna, som planerat under kvartal 1 2022.

Ordinarie faktura-tillfälle

Faktura

Avser perioden

Status

Q1, 2022

Ej levererade fakturor

Fakturor utskickade Q4, 2021, som posten ej kunnat leverera pga inaktuella eller felaktiga fakturaadresser.

Fakturor skickas till kundernas nya adresser.

Q4, 2019

-

Q3, 2021

Utskickade (v.19)

Q1, 2022

Påminnelser

För ännu obetalda fakturor som skickats ut Q4, 2021.

Q4, 2019

-

Q3, 2021

Utskickade (v.22)

Q1, 2022

Återbetalningar

Avser fakturor där kunder betalat för mycket och kunden aktivt begärt återbetalning. 

Övriga kunder återbetalas genom avdrag på nästkommande faktura.

Q4, 2019

-

Q3, 2021

Utbetalningar påbörjade v.22

 

Q2, 2022

Påminnelser för tidigare ej levererade fakturor

Fakturor utskickade till kundernas nya adresser.

V.19 2021

Q4, 2019

-

Q3, 2021

Utskickade (maj-juli)

Q1, 2022

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q4, 2021.

Q4, 2021

Planeras att skickas efter semestrarna.

(Q3, 2022)

Q1, 2022

Årsfaktura

Nätavgifter för befintliga nätabonnemang.

Helår 2022
Q2, 2022

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q1, 2022.

Q1, 2021 

 

Nästa ordinarie faktureringstillfälle

Faktura-tillfälle Faktura Avser perioden Status
Q3, 2022

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q2, 2021.

Q2, 2021 Beräknas skickas vid ordinarie faktureringstillfälle.

 


2020-2021

Inför kommande bytet av dunderNETs driftsystem under 2020, pausade fiberenheten all kundfakturering. Efter bytet av driftsystemet blev färdigt har fiberenheten sen haft en del andra problem med automatiken för fakturorna, som medförde ytterligare förseningar. Under oktober 2021 kunde fiberenheten återuppta faktureringen och påbörja utskick av samtliga innestående fakturorna.

Preliminär tidplan

Faktura

Avser perioden

Status

v.42, 2021

Påminnelser

Obetalda fakturor utskickade före 2020.

2019

Utskickad

(v.42)

v.43, 2021 

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q4, 2019.

Q4, 2019

Utskickad

(v.46)

Årsfaktura

Nätavgifter för befintliga nätabonnemang.

Helår 2020
v.44, 2021 

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q1, 2020.

Q1, 2020

Utskickad

(v.48)

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q2, 2020.

Q2, 2020
v.45, 2021 

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q3, 2020.

Q3, 2020

Utskickad

(v.49)

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q4, 2020.

Q4, 2020
v.46, 2021 

Årsfaktura

Nätavgifter för befintliga nätabonnemang.

Helår 2021

Utskickad

(v.50)

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q1, 2021.

Q1, 2021

Utskickad

(v.51)

v.47, 2021 

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q2, 2021.

Q2, 2021

Första faktura

Anslutnings- och nätavgifter för nya nätabonnemang ingångna Q3, 2021.

Q3, 2021