Felanmälan

Innan ni gör felanmälan

Klicka här för att läsa guiden för hur ni själva felsöker.


Anmäla fel på er anslutning

Alla fel som gäller de tjänster ni har beställ görs via er tjänsteleverantör.

Exempel på anslutningsfel:

  • Era tjänster fungerar inte korrekt.
  • Ni får inte IP-adress vid inkoppling till konverter.
  • Ni får inte utlovad kvalitet eller hastighet.

Klicka här för att hitta kontaktuppgifter till tjänsteleverantörerna.


Anmäla skador och felaktiga installationer

Skador på dunderNETs ledningsnät och felaktigt utförd utbyggnad eller installation ska anmälas till oss. Även störningar och risker för skador till följd av utbyggnaden kan anmälas till oss.

Exempelvis: 

  • Skador på: fiberkablar, fiberkonverter (inkl elnätsadapter), fasadbox, markskåp, brunnar, teknikbyggnader m.m.
  • Felaktigt utförda: installationer av konverter, fasadbox, kabelskydd, återställning efter avslutade arbeten, m.m.
  • Skador som drabbat er till följd av fiberutbyggnaden.
  • Risker för att skador ska uppstå till följd av arbete med fiberanslutningen. T.ex. otillräcklig avspärrning.
  • Störningar för fastighetsägare och boende pga fiberutbyggnad. T.ex. obefintlig framkomlighet till och från fastighet intill grävområde.

Klicka här för att anmäla skador och felaktiga installationer.