Ärendehantering

Felanmälan görs till tjänsteleverantören och felsökning sker därefter enligt följande steg:

1. 

Kunden felanmäler till sin tjänsteleverantör.

Klicka här för att hitta kontaktuppgifter till tjänsteleverantörerna.

2. 

Tjänsteleverantörens kundsupport kontrollerar tillsammans med kunden, att kundens utrustning är inkopplad korrekt och fungerar som den ska.

3. 

Tjänsteleverantörens tekniker felsöker sin utrustning samt nätet fram till stadsnätet.

4. 

Om felet inte kan lokaliseras i kundens utrustning, tjänsteleverantörens utrustning eller i nätet mellan tjänsteleverantör och stadsnät skickar tjänsteleverantören ärendet stadsnätet.

5. 

Först när felärendet inkommit från tjänsteleverantören till stadsnätet och det inte finns andra ärenden före i kö, påbörjar stadsnätets tekniker felsökningen.

6. 

Teknikerna kontrollerar utrustning och kablage mellan tjänsteleverantörens avlämningspunkt och kundens fiberkonverter.

7. 

Endast om det misstänks vara fel på fiberkonvertern kommer stadsnätets tekniker att vara i direkt kontakt med kunden. Om så är fallet bokar teknikerna in en tid för hembesök tillsammans med kunden.

8. 

Om felet lokaliserats men ej kan åtgärdas omedelbart, meddelar stadsnätets tekniker detta till tjänsteleverantören som sen meddelar de berörda kunderna.

9. 

När felet är åtgärdat, rapporterar stadsnätets tekniker till tjänsteleverantörerna att ärendet är avslutat.

10. 

Tjänsteleverantören meddelar kunden att felet är åtgärdat.

 


dunderNETs tekniker hanterar:

  • Felärenden från tjänsteleverantörerna.
  • Fysiska skador på utrustning och ledningsnät.
  • Konverterfel på anslutningar utan tjänst.