Inaktivera anslutning

Om ni inte vill fortsätta använda er fiberanslutning till dunderNET, kan ni säga upp ert avtal med oss. Uppsägningen gäller enbart den aktiva fiberanslutningen som du tecknat avtal för, med dunderNET.

Ny startavgift vid återaktivering

Väljer ni senare att återaktivera er fiberanslutning tillkommer en ny startkostnad för aktivering.

Kundansvar för uppsägning av tjänster

Kunden ansvarar själv för avtal tecknade med tjänsteleverantörer. Enligt allmänna villkoren i avtalet, avslutas fiberabonnemanget den sista dagen i den månad uppsägningen skedde. Det innebär att även om tjänsterna upphöra att fungera när anslutningen blir inaktiv, måste kunden fortfarande själv säga upp tjänsterna med sin tjänsteleverantör.

Hantera inaktivering av anslutningen

Med BankID kan fastighetsägare aktivera anslutningen digitalt. Aktivering kan även göras med papperblankett.

Klicka på knapparna nedan för att inaktivera er anslutning.

Knapp för aktivering och inaktivering via bankID.  Knapp för utskrift av pappersblankett.

Pappersblankett

Saknar ni skrivare kan pappersblanketter även hämtas och lämnas in i receptionen på kommunhuset (Tingshusgatan 8) eller postas till dunderNET, Gällivare kommun, 982 81 Gällivare.