Skaffa en stadsnätsanslutning

Om ni saknar en färdig anslutning, välj det alternativ nedan som stämmer överens med er situation och följ stegen. 


 A) 

I områden som planeras att byggas ut

I utbyggnadskartan visas var stadsnätet är utbyggt och var det är planerat att byggas ut inom de närmaste åren.

Klicka här för att se hur det ser ut i ert område.

 

1. 

Svara på utskick från fiberutbyggnadsprojektet.

Utskicket innehåller vanligtvis ett svarformulär, där det anges om fastigheten ska anslutas, antal anslutningar och typ av anslutning.

 

2. 

Teckna markupplåtelseavtal.

 B) 

I utbyggda områden och områden utan utbyggnadsplan

I utbyggnadskartan visas var stadsnätet är utbyggt och var det är planerat att byggas ut inom de närmaste åren.

Klicka här för att se hur det ser ut i ert område.

 

1. 

Begär offert från fiberenheten, för anslutning.

 

2

Godkänn offert och slutför beställningen.

 

3. 

Teckna markupplåtelseavtal.

C)

Nybyggartomter, med fiber avlämnat i fastighetsgränsen.

När Gällivare kommun anlägger nya bostadsområden förbereds det med fiber. Eftersom dessa områden inte har några hus på plats avlämnas fiber vid fastighetsgränsen.

Nedanstående gäller endast nya gator och områden. För obebyggda tomter i övriga områden se alternativ B.

 

1.

Beställa anslutning eller färdigställande av förberedd anslutning.
 

2.

Teckna markupplåtelseavtal.

 

3.

Fastighetsägaren ordnar med grävning, från fastighetsgräns till anslutningspunkt (fasadmätarskåp eller plats där fasadbox ska monteras) i samband med husbygget.

Stadsnätet tillhandahåller material och anvisningar för arbetet.

 

4.

När rör finns hela vägen fram till avlämningspunkten meddelar kunden detta till fiberenheten.

En tekniker kontaktar kunden för att planera in återstående arbeten.

D)

Hus med fiber avlämnat utomhus, vid fasaden.

 

Detta förutsätter att fiberkablage är avlämnat i en anslutningspunkt (t.ex. fasadbox eller fasadmätarskåp).

Om anslutningpunkt saknas se alternativ B.

 

1.

Kontakta Gällivare kommun och meddela att ni vill få utrustning installerat invändigt.

 

2.

Följ stegen för att börja använda er anslutning. 

Klicka här för att läsa mer om att börja använda anslutningen.

 

3.

Efter avtal för nätabonnemang skickats in kontaktar fiberenheten eller ett installationsföretag kunden.

En tekniker kontaktar kunden för att planera in återstående arbeten.

 

4.

När alla arbeten är färdiga och klarrapporterade till dunderNET, aktiveras anslutningen.

Se steg 2 under börja använda anslutning.

E)

Hyresgäster och lägenhetsinnehavare.

 

1.

Kontakta er hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Fiberenheten tillhandahåller enbart fiber fram till avlämningspunkt vid fasaden på flerfamiljshus. Fastighetsägaren ansvarar sen för att dra ut rör och kablage till lägenheter och verksamhetslokaler.

 

Klicka här för att läsa mer om hur hyresvärdar och bostadsrättsföreningar går till väga för att ansluta sina fastigheter.


När anslutningen är färdig. Kom igång!

Klicka här för att följa stegen för att börja använda en färdigt utbyggd anslutning.


Behöver ni hjälp?

I våra guider och på sidan "frågor & svar" har vi lagt upp mer information och vägledning.