Skaffa en stadsnätsanslutning

Följ stegen nedan om ni saknar en färdig anslutning.

 A) 

I områden som planeras att byggas ut

I utbyggnadskartan visas var stadsnätet är utbyggt och var det är planerat att byggas ut inom de närmaste åren. Klicka här för att se hur det ser ut i ert område.

 

1. 

Svara på utskick från fiberutbyggnadsprojektet.

 

2. 

Teckna markupplåtelseavtal.

 B) 

I utbyggda områden och områden utan utbyggnadsplan

I utbyggnadskartan visas var stadsnätet är utbyggt och var det är planerat att byggas ut inom de närmaste årenKlicka här för att se hur det ser ut i ert område.

 

1. 

Begär offert från dunderNET, för anslutning.

 

2

Godkänn offert och slutför beställningen.

 

3. 

Teckna markupplåtelseavtal.

C)

På obebyggda tomter med fiber i tomtgränsen

Fastigheter som är obebyggda i samband med fiberutbyggnaden får rör för fiber avlämnat i vid fastighetsgränsen.

utbyggnadskartan visas var stadsnätet är utbyggt och var det är planerat att byggas ut inom de närmaste årenKlicka här för att se hur det ser ut i ert område.

 

1.

Beställa anslutning eller färdigställande av förberedd anslutning.
 

2.

Teckna markupplåtelseavtal.

 

3.

Fastighetsägaren ordnar med grävning fram till anslutningspunkt (antingen fasadmätarskåp eller plats där fasadbox kan monteras. Stadsnätet tillhandahåller material och anvisningar för arbetet.
 

4.

När rör finns hela vägen fram till avlämningspunkten meddelar kunden detta till dunderNET.

En installatör kontaktar kunden för att planera in ett hembesök, då utrustning kan monteras hos kunden.

D)

Om fiber finns fram till fasad, men utrustning saknas inomhus

 

1.

Följ stegen för att börja använda er anslutning. 

Klicka här för att läsa mer om att börja använda anslutningen.

 

2.

Efter nätavtalet skickats in (steg 2) kontaktar dunderNET eller ett installationsföretag kunden. Ett hembesök planeras in med kunden för att göra återstående installationsarbeten.
 

3.

När teknikern meddelat dunderNET att anslutningen är klar, aktiveras anslutningen (steg 2)

E)

Boende i lägenheter som saknar anslutning

 

1.

Kontakta er hyresvärd eller bostadsrättsförening (fastighetsägaren).

dunderNET tillhandahåller enbart fiber fram till avlämningspunkt vid fasaden på flerfamiljshus. Fastighetsägaren ansvarar sen för att dra ut rör och kablage till lägenheter och verksamhetslokaler.

  2.

Fastighetsägaren kontaktar dunderNET när det finns rör draget fram till alla lägenheterna, för att planera in installationer av utrustning i samtliga lägenheter och lokaler.

   

Klicka här för att läsa mer om hur hyresvärdar och bostadsrättsföreningar går till väga för att ansluta sina fastigheter.


Behöver ni hjälp?

I våra guider och på sidan "frågor & svar" har vi lagt upp mer information och vägledning.