Skaffa stadsnätsanslutning

 Följ stegen nedan för att skaffa och börja använda en anslutning.


Om en färdig anslutning saknas:

 A) 

I områden som planeras att byggas ut

I utbyggnadskartan visas var stadsnätet är utbyggt och var det är planerat att byggas ut inom de närmaste åren. Klicka här för att se hur det ser ut i ert område.

 

1A. 

Svara på utskick från fiberutbyggnadsprojektet

 

2. 

Teckna markupplåtelseavtal

 B) 

I utbyggda områden och områden utan utbyggnadsplan

I utbyggnadskartan visas var stadsnätet är utbyggt och var det är planerat att byggas ut inom de närmaste årenKlicka här för att se hur det ser ut i ert område.

 

1B. 

Beställa anslutning eller färdigställande av förberedd anslutning.

 

2. 

Teckna markupplåtelseavtal.


Börja använda en driftsatt anslutning

När anslutningen är färdig och konvertern lyser grönt är anslutningen i drift.

Följ stegen nedan för att börja använda anslutningen!

 

3. 

Aktivera anslutningen

 

4. 

Beställ tjänster från en tjänsteleverantör

 

5. 

Införskaffa router (fråga er tjänsteleverantör eller en återförsäljare av hemelektronik).


Behöver ni hjälp?

I våra guider och på sidan "frågor & svar" har vi lagt upp mer information och vägledning.