Skaffa stadsnätsanslutning

Följ stegen nedan för att skaffa en anslutning eller för att börja använda en färdig anslutning.


Om en färdig anslutning saknas:

 A) 

I områden som planeras att byggas ut

I utbyggnadskartan visas var stadsnätet är utbyggt och var det är planerat att byggas ut inom de närmaste åren. Klicka här för att se hur det ser ut i ert område.

 

1A. 

Svara på utskick från fiberutbyggnadsprojektet

 

2. 

Teckna markupplåtelseavtal

 B) 

I utbyggda områden och områden utan utbyggnadsplan

I utbyggnadskartan visas var stadsnätet är utbyggt och var det är planerat att byggas ut inom de närmaste årenKlicka här för att se hur det ser ut i ert område.

 

1B. 

Beställa anslutning eller färdigställande av förberedd anslutning.

 

2. 

Teckna markupplåtelseavtal.

C)

På obebyggda tomter med fiber i tomtgränsen

Fastigheter som är obebyggda i samband med fiberutbyggnaden får rör för fiber avlämnat i vid fastighetsgränsen.

utbyggnadskartan visas var stadsnätet är utbyggt och var det är planerat att byggas ut inom de närmaste årenKlicka här för att se hur det ser ut i ert område.

 

1B.

Beställa anslutning eller färdigställande av förberedd anslutning.
 

2.

Teckna markupplåtelseavtal.

 

3C.

Fastighetsägaren ordnar med grävning fram till anslutningspunkt (antingen fasadmätarskåp eller plats där fasadbox kan monteras. Stadsnätet tillhandahåller material och anvisningar för arbetet.

D)

Om fiber finns fram till fasad men anslutning saknas inomhus

 

1.

Följ processen för att börja använda er anslutning. 
 

2.

Efter nätavtalet skickats in (steg 1) kontaktar dunderNET eller ett installationsföretag kunden. Ett hembesök planeras in med kunden för att göra återstående installationsarbeten.
 

3.

När teknikern meddelat dunderNET att anslutningen är klar aktiveras anslutningen (steg 1)

Börja använda en driftsatt anslutning

När anslutningen är färdig och konvertern lyser grönt är anslutningen i drift.

Följ stegen nedan för att börja använda anslutningen!

 

1. 

Aktivera anslutningen genom att teckna nätavtal med dunderNET

 

2. 

Beställ tjänster från en tjänsteleverantör

 

3. 

Införskaffa router (fråga er tjänsteleverantör eller en återförsäljare av hemelektronik).


Behöver ni hjälp?

I våra guider och på sidan "frågor & svar" har vi lagt upp mer information och vägledning.