Beställ efteranslutning

Om en fastighetsägare har tackat nej till en passiv fiberanslutning eller har hus i ett område som ej är utbyggt, sker inkoppling till själkostnadspris.

Utöver självkostnader för anslutningen, tillkommer anslutnings- och nätavgift, i samband med aktivering av anslutningen.


Begär offert och beställ anslutning

Kontakta dunderNET för att få offert för inkopplingen. Om kunden accepterar offerten meddelar kunden dunderNET att de vill beställa inkoppling och tecknar avtal för markupplåtelse. Därefter kan dunderNET börja planera arbetet och söka eventuella tillstånd som kan krävas.

När all planering och alla tillstånd är klara beställer dunderNET arbetet av en eller flera entreprenörer.


Gräva själv

Om kunden själv vill ordna med grävningen inne på fastigheten finns en guide för hur arbetet ska utföras. Material tillhandahålls av dunderNET.

Följande tillhandahålls av dunderNET:

  • Optorör
  • Söktråd
  • Kabelmarkeringsband
  • Skarvar och tätningar

När schakten är öppet vid kopplingspunkten där fastighetens servis ska anslutas mot stadsnätets ledningar, kontaktar kunden dunderNET. En tekniker är ut och skarvar in rören innan kunden fyller igen schaktet.

När alla markarbeten är färdiga kontaktas dunderNET igen. Tekniker är ut till kunden och färdigställer installationerna och fiberarbetena.

Anvisningar

Klicka här för att läsa hur grävningen ska utföras korrekt.


Nyttja befintliga rör

Om kunden har ett befintligt kabelskyddsrör nedgrävt mellan fastighetsgräns och huset som kan nyttjas, kan optoröret och söktråden skickas genom detta rör. På så sätt kan en stor del av grävningen undvikas.


Kontakta oss

bredband@gallivare.se