Beställa anslutning

För de som saknar en komplett anslutning finns här information om att beställa färdigställning av er stadsnätsanslutning.


Anslutning avlämnad i fasadbox eller fasadmätarskåp

Om bostaden sedan tidigare har en passiv anslutning (avslutad i fasadbox eller fasadmätarskåp) måste en konverter installeras.

Kunden debiteras endast anslutnings- och nätavgift, i samband med aktivering.

Kommunens förberedda tomter

På fastigheter som har förberetts av kommunen har fiber lämnats vid fastighetsgränsen när gatorna etablerats eller upprustats, för nybyggare att ansluta till. På dessa fastigheter står fastighetsägaren själv för markförläggning av fiberkanalisation från fastighetsgräns till anslutningspunkt.

När fastighetsägaren eller husbyggaren har ordnat med fiberkanalisation fram till fasad eller fasadmätarskåp, gör fastighetsägaren en beställning till dunderNET. En tekniker färdigställer därefter anslutningen.

Kunden debiteras endast anslutnings- och nätavgift, i samband med aktivering.

Kontakta oss för att få material till markförläggning.

Klicka här för att komma till vår guide för att gräva själv.

Efteranslutning och anslutning i ej utbyggda områden

Om en fastighetsägare har tackat nej till en passiv fiberanslutning eller har hus i ett område som ej är utbyggt, sker inkoppling till själkostnadspris.

Självkostnadspris gäller för bl.a. färdigställa anslutningen på egen fastighet, det nät som behöver byggas för att nå närmaste avlämningspunkt i dunderNETs fibernät samt inkoppling av anslutningen.

Utöver självkostnader för anslutningen, tillkommer anslutnings- och nätavgift, i samband med aktivering.


Kontakta oss om ni vill göra en beställning

bredband@gallivare.se