Hantera anslutning

Här kan ni aktivera, inaktivera och överlåta er stadsnätsanslutning.


Aktivering

Genom undertecknande av fibernätsavtalet, aktiveras anslutningen. Det blir då möjligt att beställa tjänster.

Inaktivering

Genom undertecknande av uppsägningen för nätavtalet, avslutas anslutningen.

Obs! Tjänster (t.ex. internet och TV) måste avslutas via tjänsteleverantören, innan inaktivering.

Överlåtelse

Genom att aktivera en anslutning som inaktiverats högst 3 månader tidigare, genomförs en överlåtelse. Vid överlåtelse debiteras en administrativ överlåtelseavgift istället för en ny anslutningsavgift.


Mer information och villkor

Klicka här för att läsa mer.

Klicka här för att se aktuella taxor.

Klicka här för att läsa dunderNETs allmänna villkor.


E-tjänst för hantering av anslutning.

Via Norrbottens e-nämnd kan ni teckna och avsluta nätavtal för era anslutningar med hjälp av BankID.

Klicka på knappen nedan för att öppna e-tjänsten.

 Knapp för aktivering och inaktivering via bankID.


Blanketter

Nedan hittar ni blanketter i PDF-format för utskrift som ni sen kan skicka eller lämna in till Gällivare kommun.

Klicka här för att läs mer om skillnaden mellan de olika avtalen.

Blanketter för tecknande och uppsägning av nätavtal:

 Knapp för aktivering med pappersblankett.   Knapp för inaktivering med pappersblankett.