Om nätavtal och uppsägning

Nätavtal

För att kunna beställa och nyttja bredbandstjänster (internet, telefoni, tv, m.fl.) via dunderNETs fiberanslutningar krävs ett Nätavtal med dunderNET.

Avgifter för aktiv stadsnätsanslutning

Klicka här för att se alla aktuella taxor.

LKABs ersättningsbostäder

Anslutningar i hus som har upprättats av LKAB till följd av samhällsflytten, har ingen anslutningsavgift vid första aktiveringen. LKAB betalar för startavgiften i alla ersättningsboenden. Kunden debiteras endast nätavgift.

Obs! Det är endast vid första aktiveringen efter husets uppförande, som kunden inte debiteras för anslutningsavgiften.

TOP bostäder

Hyresgäster i kommunala bostadsbolaget TOP bostäder har anslutningsavgiften inkluderad i hyran. Kunden debiteras enbart nätavgift.

Återaktivering - ny anslutningsavgift

Om en kund aktiverar en fiberanslutning som de tidigare har inaktiverat, tillkommer en ny avgift.


Gatuadress saknas

En del hus saknar gatuadress. Det kan t.ex. röra sig om fritidsbostäder. Vid aktivering av anslutningar till adresslösa hus är det viktigt att fastighetsbeteckning anges.

Har ni flera adresslösa anslutningar på samma fastighet? Kontakta oss!

Fastighetsbeteckning för lägenheter

För boende i lägenhet behöver inte fastighetsbeteckning anges.

Ange lägenhetsnummer

För bostäder med flera lägenheter på samma adress, måste lägenhetsnummer anges vid aktivering. Lägenhetsnummer ska anges enligt Lantmäteriets instruktioner.

Klicka här för att läsa Lantmäteriets instruktioner.

Kundansvar

Kunderna ansvarar själva för beställning av tjänster samt uppsägning av tecknade avtal med tjänsteleverantörerna.

Genom att säga upp Nätavtal med dunderNET försvinner möjligheten att beställa eller nyttja bredbandstjänster (internet-, telefoni- och tv-tjänster mfl) via fiberanslutningen. Nätavtalets uppsägningstid är tre månader och avslutas sista dagen i månad tre.*

Nätavgiften faktureras så länge nätavtalet är aktivt.

Handläggningstid

Från det att ett avtal mottagits av dunderNETs handläggare kan det dröja uppemot en arbetsdag innan anslutningen blir synlig för tjänsteleverantörerna. Även vid digital signering kan det vara en viss fördröjning.


Hantera anslutning

Klicka här för att komma tillbaka till sidan för att hantera anslutningen.