Inför kommande utbyggnad

Här hittar ni information om vad ni gör för att skaffa en anslutning i ett område som planeras att byggas ut.


Fastighetsägarbrev

Innan det blir dags för utbyggnad i ett område skickas brev till en av fastighetsägarna för respektive fastighet.

Brevet innehåller:

 • Informationsblad 
 • Allmänna villkor
 • Svarskuvert
 • Svarsformulär
 • Guide - komma igång
 • Offert*

*Skickas endast till de fritidshusägare med hus som ligger mer än 50 meter från närmaste fiberstråk.


Svarsformulär - Fyll i och återsänd

Fastighetsägarna måste svara på det svarsformulär som följer med i brevet och återsända det i svarskuvertet.

Om fastighetsägaren har flera fastigheter kan samtliga formulär med fördel skickas i samma försändelse.

Obligatorisk uppgifter:

 • Ska fastigheten anslutas eller inte?

Anges endast vid intresse av anslutning:

 • Om avtal för markupplåtelse undertecknas med BankID eller på papper.
 • Adress om fastighetsägarna valt att underteckna pappersavtal.
 • Kontaktuppgifter under byggtiden.
 • Typ av anslutning (komplett med invändig installation eller avlämning utomhus)
 • Antal anslutningar (en- eller flerfamiljshus)

Det är även möjligt att besvara ovanstående punkter per mail eller telefon.


Har ni inte fått något brev?

Kontakta oss!

Det förekommer att brev uteblir. Detta kan bl.a. beror det på någon av följande orsaker:

 • Inaktuella ägaruppgifter, då fastighetsförrättning ej genomförts efter arv eller annan överlåtelse.
 • Fastigheten ligger utanför området som ska byggas ut.
 • Fastighetsägaren har inte genomfört adressändring och eftersändning vid flytt.

Teckna markavtal

Efter blanketten är återsänd ska markavtal undertecknas av de som angett att de vill ha en anslutning.

Klicka här för att läsa mer.