Inför kommande utbyggnad

Här hittar ni information om vad ni gör för att skaffa en anslutning i ett område som planeras att byggas ut.


Fastighetsägarbrev

Innan det blir dags för utbyggnad i ett område skickas brev till en av fastighetsägarna för respektive fastighet.

Brevet innehåller:

 • Informationsblad 
 • Allmänna villkor
 • Svarskuvert
 • Blankett 

Blanketten - Fyll i och återsänd

Fastighetsägarna måste svara på blanketten i brevet och återsända den i svarskuvertet.

På blanketten anges:

 • Ska fastigheten anslutas eller inte.
 • Ska avtal för markupplåtelse undertecknas med BankID eller på papper
 • Adress ifall att fastighetsägarna valt att underteckna pappersavtal
 • Kontaktuppgifter under byggtiden.

Det är även möjligt att meddela dunderNET sitt svar per mail eller telefon.

Har ni inte fått något brev?

Kontakta oss!

Det förekommer att brev uteblir. oftast beror det på någon av följande orsaker:

 • Arvsskifte av har inte genomförts efter tidigare ägares bortgång.
 • Fastigheten ligger utanför området som ska byggas ut.
 • Fastighetsägaren har inte genomfört adressändring och eftersändning vid flytt.

Teckna markavtal

Efter blanketten är återsänd ska markavtal undertecknas av de som angett att de vill ha en anslutning.

Klicka här för att läsa mer.