Kontrollera anslutning

När er anslutning är klar och driftsatt bör anslutningen kontrolleras.

Så kontrollerar ni anslutningen

Starta konvertern genom att ansluta strömkabeln till eluttaget och trycka in strömknappen på undersidan av konvertern. Samtliga lampor blinkar under uppstarten (ca 30-60 sekunder). Efter uppstarten ska första lampan lysa med ett fast grönt sken. Om första lampan från vänster lyser rött har konvertern inte kontakt med stadsnätet. Kontakta då dunderNET.

Klicka här för att se bilder på konvertern.

 

Lämna konvertern påslagen

Efter uppstart bör konvertern lämnas påslagen ett par veckor. Under tiden kommer konvertern att hämta uppdateringar av programvaran och dunderNET kan mäta signalen till och från konvertern. Om signalstyrkan är låg kan det finnas fel som kan orsaka framtida störningar.

 

Varför bör detta kontrolleras så snart som möjligt?

En del fel med anslutningen kan inte upptäckas förrän konvertern är igång.

Eftersom alla entreprenader har en begränsad garantitid är det viktigt att så snart som möjligt kunna upptäcka eventuella fel och brister i de nybyggda områdesnäten. Genom en tidig kontroll blir det möjligt att åtgärda fler garantifel innan garantitiden löper ut.