Markupplåtelseavtal

För att fibernät ska kunna anläggas på en fastighet, som inte ägs av Gällivare kommun, måste ett markupplåtelseavtal tecknas med fastighetsägarna.

Markupplåtelseavtalet ger Gällivare kommun rätten att anlägga, bibehålla, förnya och åtgärda fel på ledningar samt utrustning inne på den fastighet. Avtalet medför inga avgifter för fastighetsägaren. Fullständiga villkor hittar ni i avtalet.


Metoder för signering

Digitala avtal

Kräver BankID och fungerar endast för privatpersoner.

Fysiska avtal

Pappersblanketter

Läs mer Läs mer
Teckna avtal Teckna avtal