Markupplåtelseavtal

För att fibernät ska kunna anläggas på en fastighet, som inte ägs av Gällivare kommun, måste ett markupplåtelseavtal tecknas med fastighetsägarna.

Markupplåtelseavtalet ger Gällivare kommun rätten att anlägga, bibehålla, förnya och åtgärda fel på ledningar samt utrustning inne på den fastighet. Avtalet medför inga avgifter för fastighetsägaren. Fullständiga villkor hittar ni i avtalet.


Digitalt avtal med BankID

Markupplåtelseavtal tecknas lättast med BankID via Gällivare kommuns e-nämnd.

När avtalet tecknas anges även vilka övriga ägare som finns till fastigheten (deras e-postadress eller mobilnummer anges). En länk till avtalet skickas därefter automatiskt från Gällivare kommuns e-nämnd, via e-post eller sms, till övriga ägare för signering. 

Flera fastighetsägare

Upp till sju fastighetsägare och tomträttsinnehavare kan ingå i samma avtal vid digital signering. Utöver det kan även en arrendator eller nyttjanderättsinnehavare underteckna samma avtal. Är det fler än sju fastighetsägare kan två avtal undertecknas.

Så gör ni för att underteckna när ni är flera fastighetsägare

 

OBS! Samtliga fastighetsägare måste underteckna avtalet för att markupplåtelsen ska gälla.


För er som saknar BankID

Kontakta oss om ni saknar BankID och behöver få avtalet på papper.

Klicka här för att se ett exempel på ett ifyllt avtal.


Teckna avtal

Klicka på knappen för att teckna markupplåtelseavtal.

Knapp för aktivering och inaktivering via bankID.  

Guide

Klicka här för att se en guide för digitala markavtal via Norrbottens e-nämnd.