Markupplåtelseavtal

För att fibernät ska kunna anläggas på en fastighet, som inte ägs av Gällivare kommun, måste ett markupplåtelseavtal tecknas med fastighetsägarna.

Markupplåtelseavtalet ger Gällivare kommun rätten att anlägga, bibehålla, förnya och åtgärda fel på ledningar samt utrustning inne på den fastighet. Avtalet medför inga avgifter för fastighetsägaren. Fullständiga villkor hittar ni i avtalet.


Teckna avtal - digitalt eller på papper

Digitalt avtal (BankID)

Markupplåtelseavtal tecknas lättast med BankID via Gällivare kommuns e-nämnd.

När avtalet tecknas anges även vilka övriga ägare som finns till fastigheten (deras e-postadress eller mobilnummer anges). En länk till avtalet skickas därefter automatiskt från Gällivare kommuns e-nämnd, via e-post eller sms, till övriga ägare för signering. 

 

Flera fastighetsägare

Upp till sju fastighetsägare och tomträttsinnehavare kan ingå i samma avtal vid digital signering. Utöver det kan även en arrendator eller nyttjanderättsinnehavare underteckna samma avtal. Är det fler än sju fastighetsägare kan två avtal undertecknas. 

OBS! Samtliga fastighetsägare måste underteckna avtalet för att markupplåtelsen ska gälla.

 


Pappersavtal

Kontakta oss om ni saknar BankID och behöver få avtalet på papper.

Uppge följande uppgifter vid beställning av avtal på papper:

  • Fastighetsbeteckning (exempel: Hittepåbyn 18:42)
  • Mottagaren av avtalet (namn och adress)
  • Telefonnummer dit entreprenören kan ringa för att boka in ett platsbesök, inför utbyggnaden.

 

Hitta fastighetsbeteckning

I Lantmäteriets webbtjänst "Min karta" går det att se kartor och söka på er adress. Genom ett klick i kartan kan ni se och kopiera fastighetsbeteckningen på platsen. Genom att byta kartlager kan ni även se fastighetsgränserna för att lättare klicka rätt.

 


Teckna avtal

Klicka på knappen för att teckna markupplåtelseavtal.

Knapp för aktivering och inaktivering via bankID.  

 

Guide

Klicka här för att se en guide för digitala markavtal via Norrbottens e-nämnd.