Digitala markavtal

Här kan du hitta information om att teckna avtal för markupplåtelse med BankID via Gällivare kommuns e-nämnd.


Markupplåtelseavtal tecknas lättast med BankID via Gällivare kommuns e-tjänster hos Norrbottens e-nämnd.

När avtalet tecknas anges även vilka övriga ägare som finns till fastigheten (deras e-postadress eller mobilnummer anges). En länk till avtalet skickas därefter automatiskt från Gällivare kommuns e-nämnd, via e-post eller sms, till övriga ägare för signering. 

Endast pivatpersoner

Den digitala signeringen fungerar enbart för att fysiska personer att ingå avtal i eget namn. Det är ej möjligt för ett ombud att digitalt ingå avtal för ett företags och andra juridiska personers räkning. 

Flera fastighetsägare

Upp till sju fastighetsägare och tomträttsinnehavare kan ingå i samma avtal vid digital signering. Utöver det kan även en arrendator eller nyttjanderättsinnehavare underteckna samma avtal. Är det fler än sju fastighetsägare kan två avtal undertecknas. 

OBS! Samtliga fastighetsägare måste underteckna avtalet för att markupplåtelsen ska gälla.

Guide

Klicka här för att se en guide för sigenring av digitala markavtal via Norrbottens e-nämnd.