Fysiska markavtal

Här kan du hitta information om att teckna avtal för markupplåtelse på pappersblankett.


1. Kontrollera fastighetsbeteckningen

Om fastighetsbeteckningen angets felaktigt kan avtalet makuleras och ni kan behöva teckna avtalet på nytt.

Via Lantmäteriets kartverktyg "Min karta" kan ni kostnadsfritt kolla upp fastighetsbeteckningen på er fastighet.

Flytta kartbilden till ert hus eller sök på er adress. Klicka därefter på er fastighet i kartan. En röd markör dyker upp och ett informationsfält visar fastighetsbeteckningen.

  Klicka här för att kontrollera din fastighetsbeteckning

 

Format på beteckningen

Fastighetsbeteckningen anges i rätt format. Vanligtvis en av två nedanstående varianter (se gulmarkerad text på bilderna):

Ortsnamn följt av två nummer skiljt av ett kolon.

Exempelvis: Gällivare 76:1

Kvartersnamn följt av ett nummer.

Exempelvis: Tingshuset 1

 

2. Undertecknas i 2 exemplar

Avtalet ska undertecknas i två exemplar. Ett ledningsägarens exemplar och ett fastighetsägarens exemplar. Bägge skickas efter signering in till Gällivare kommun för godkännande. Om allt är korrekt angivet och alla uppgifter om ägare stämmer godkänner Gällivare kommun avtalet. Fastighetsägarens exemplar återsänds till en av fastighetsägarna efter godkännande.

 

3. Undertecknas av samtliga ägare

Samtliga lagfarna ägare ska signera avtalet för att det ska vara godkänt.

Även berörd arrendator undertecknar avtalet.

Ägare som ej registrerat tomträtt eller lagfart

Har nuvarande ägare inte skrivit in lagfarten efter överlåtelsen måste kompletterande dokumentation medsändas som styrker att de som signerat är de nya ägarna på fastigheten.

Exempel på kompletterande dokumentation:

  • Gåvobrev.
  • Köpekontrakt.

 

Fler än 12 delägare

Om ni är fler än 12 ägare på en fastighet skriver de första 12 på ett avtal och återstående på nästa avtal. Avtalen skickas därefter in i samma försändelse.

 

4. PDF-fil för utskrift

Kom ihåg att häfta samman alla sidor, på avtalet efter utskrift.

Använd gärna funktionen "fyll i & signera" i PDF-läsaren för att fylla i färdigt namnförtydligande och fastighetsbeteckning.

 

Antal delägare Fastighetsägarens exemplar Ledningsägarens exemplar

Upp till 2 st

 2 sidor

Ladda ner blankett. Ladda ner blankett.

Upp till 8 st

 3 sidor

Ladda ner blankett. Ladda ner blankett.

Upp till 12 st

 4 sidor

Ladda ner blankett. Ladda ner blankett.